Anunț de presă

16 SEPTEMBRIE 2019

Lansarea proiectului „ DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII A MICROÎNTREPRINDERII SC DISCOUNTMANIA ONLINE SRL ÎN DOMENIUL LUCRĂRILOR DE PREGATIRE A TERENULUI”

DISCOUNTMANIA ONLINE SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII A MICROÎNTREPRINDERII SC DISCOUNTMANIA ONLINE SRL ÎN DOMENIUL LUCRĂRILOR DE PREGATIRE A TERENULUI”, cod SMIS 119127, finanțat prin Programul  Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 A ITI – “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri “.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.137.491,10 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 907.184,48 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea competitivităţii economice a societăţii și diversificarea serviciilor sale. Impactul realizării obiectivului general la nivelul întreprinderii va fi reprezentat de dezvoltarea și creșterea competitivităţii serviciilor companiei astfel încat să facă faţă cu succes pe piața internă și pe piața Uniunii Europene. În termen de trei ani de la implementarea proiectului, efectele realizării acestuia pentru societate vor fi reprezentate de creșterea calitatii serviciilor firmei, imbunătățirea caracteristicilor tehnice ale acestora, creșterea competitivităţii societăţii, a imaginii și cotei de piața a întreprinderii. Impactul atingerii obiectivului general la nivelul regiunii Iti Delta Dunării va fi reprezentat de creșterea gradului de ocupare prin crearea a 3 noi locuri de muncă, inclusiv din categoria persoanelor defavorizate, care vor fi menţinute pe o perioada de minim 3 ani de zile de la finalizarea implementării proiectului. Beneficiile pentru societate se regăsesc in efectele multiplicatoare economice și sociale pe care le implică crearea de noi locuri de muncă. De asemenea impactul asupra comunității locale se traduce și prin serviciile de calitate, precum și prin creșterea încrederii consumatorilor pentru serviciile de un nivel calitativ ridicat.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

 

  1. Diversificarea serviciilor oferite.

 

  1. Cresterea cifrei de afaceri

 

  1. Achiziționarea elementelor de investiție si implementarea cu succes a proiectului

 

Durata de implementare a proiectului este de 33 luni (01.09.2017 – 30.05.2020)

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la: ZAVRAGIU SIMONA ELENA, Administrator, Tel: 0753333533

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

 Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.