Comunicat de presă

                             Data 20.03.2019

Lansarea proiectului „Dezvoltarea activității de producție în cadrul Madona Impex SRL prin achiziție de echipamente”

MADONA IMPEX SRL, în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „Dezvoltarea activității de producție în cadrul Madona Impex SRL prin achiziție de echipamente”, cod SMIS 122911, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 ITI: “Sprijinirea creării și extinderii capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 4.621.092,06 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 2.752.733,98 lei.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a MADONA IMPEX SRL într-un domeniu competitiv identificat în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională, și anume în Fabricarea altor produse chimice organice de bază, obiectiv ce se încadrează în obiectivul general al POR.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  1. Diversificarea gamei activități economice prin dezvoltarea activității de producție de către societate și anume Fabricarea altor produse chimice organice, de bază – ulei pentru industria auto. Acest obiectiv este realizabil prin achiziția a 11 echipamente și a unui activ necorporal, produs software necesare pentru fluxul de producție.
  2. Diversificarea gamei de produse prin noi procese care nu au mai fost aplicate de către societate, specifice fabricării altor produse chimice organice, de bază – ulei pentru industria auto. Acest obiectiv este realizabil prin achiziția a 11 echipamente și a unui activ necorporal, produs software necesare pentru fluxul de producție.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii este crearea a 3 noi locuri de muncă.

Durata de implementare a proiectului este de 32 luni (01.04.2018 – 30.11.2020).

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Petre-Bogdan Gheorghe, administrator, tel/fax/email꞉ 0728308977 /- / bogdan.gheorghe@pbmadona.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României