Comunicat de presă

Data 10.05.2019

Lansarea proiectului „Dezvoltarea activității de producție în cadrul REMONDIS TULCEA SRL prin achiziție de echipamente”
REMONDIS TULCEA SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Dezvoltarea activității de producție în cadrul REMONDIS TULCEA SRL prin achiziție de echipamente”, cod SMIS 122909, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 ITI: “Sprijinirea creării și extinderii capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.
Valoarea totală a proiectului este de 3.181.721,10 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 1.782.288,13 lei.
Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a REMONDIS TULCEA SRL într-un domeniu competitiv identificat în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională, și anume în Fabricarea produselor din beton pentru construcții, obiectiv ce se încadrează în obiectivul general al POR.
Obiectivele specifice ale proiectului vizează:
1. Diversificarea gamei de produse care vor fi fabricate de către societate și anume produse din beton pentru construcții – borduri. Acest obiectiv este realizabil prin achiziția a 7 echipamente, 3 lămpi solare și a unui activ necorporal, produs software, necesare pentru fluxul de producție cât și certificării de noi produse, standarde de calitate și participare la târguri internaționale.
2. Diversificarea gamei de produse prin noi procese care nu au mai fost aplicate de către societate, specifice fabricării de produse din beton pentru construcții – borduri. Acest obiectiv este realizabil prin achiziția a 7 echipamente, 3 lămpi solare și a unui activ necorporal, produs software, necesare pentru fluxul de producție cât și certificării de noi produse, standarde de calitate și participare la târguri internaționale.
Impactul investiției la nivelul localității/regiunii este crearea a 3 noi locuri de muncă.
Durata de implementare a proiectului este de 35 luni (01.04.2018 – 28.02.2021).
Informaţii suplimentare se pot obţine la:
Silvia-Vasilica Cernevschi, administrator, tel/fax/email꞉ 0742154569/- /remondis.tulcea@yahoo.com
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.