Comunicat de presă

                             Data 20.03.2019

Lansarea proiectului

„Dezvoltarea activității în cadrul Euro Building SRL prin achiziție de echipamente”

EURO BUILDING SRL Brăila, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Dezvoltarea activității în cadrul Euro Building S.R.L. prin achiziție de echipamente”, cod SMIS 122905, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 ITI: “Sprijinirea crearii si extinderii capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 7.634.415,71 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.554.042,34 lei.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a EURO BUILDING SRL intr-un domeniu competitiv identificat in Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională, si anume in Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor, obiectiv ce se incadreaza in obiectivul general al POR.

Obiectivele specifice al proiectului vizează:

  1. Diversificarea gamei de lucrari efectuate de catre societate si anume se va certifica produsul care intra in componenta drumurilor, Beton asfaltic deschis cu pietris concasat (BADPC20). Acest obiectiv este realizabil prin achizitia a 9 utilaje de productie si a unui activ necorporal, produs software necesare pentru fluxul de derulare a activitatii.
  2. Diversificarea gamei de lucrari prin noi procese care nu au mai fost aplicate de catre societate, specifice efectuarii drumurilor din beton asfaltic deschis cu pietris concasat. Acest obiectiv este realizabil prin achizitia a 9 utilaje de productie si a unui activ necorporal, produs software necesare pentru fluxul de derulare a activitatii.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii este crearea a 2 noi locuri de muncă.

Durata de implementare a proiectului este de 32 luni (01.04.2018 – 30.11.2020).

 

Proiectul se implementează în Orasul Macin, str.Brailei, nr 2A, judetul Tulcea.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Paul Brebenel, administrator, tel/fax/email꞉ 0752113444 /- / eurobuilding.braila@yahoo.com

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României