Anunț de presă

                          27-29 mai 2019

Lansarea proiectului „Dezvoltarea activitatii la SC EURO T.D.C. SRL”

 

SC EURO T.D.C. SRL, în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „ Dezvoltarea activitatii la SC EURO T.D.C. SRL”, cod SMIS 119253 , finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 A ITI : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.100.991,08 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 823.702,40 lei.

Obiectivul General al proiectului este dezvoltarea actvitatii EURO T.D.C. S.R.L. in domeniul executiei lucrarilor de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale intr-o perioada de 12 luni de la semnarea contractului de finantare.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  1. Dotarea societatii cu echipamente performante specifice activitatilor de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
  2. Cresterea numarului de locuri de munca cu 5 angajati, dintre care minim unul dintre acestia va face parte din categoria persoanelor defavorizate, conform definitiei din Ghidul Solicitantului.

Durata de implementare a proiectului este de 27 luni (18.10.2017- 30.12.2019).

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Daniel ȚUȚU , Administrator ,  telefon: 0722.636.018 , e-mail: svmoldova@yahoo.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României