Anunț de presă

                                     14 AUGUST 2019

Lansarea proiectului „DEZVOLTAREA DEMO-IDIL CONSTRUCT SRL PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI ECONOMICE-CAEN 4312-LUCRĂRI DE PREGĂTIRE A TERENULUI”

 

DEMO-IDIL CONSTRUCT S.R.L. este beneficiarul proiectului „DEZVOLTAREA DEMO-IDIL CONSTRUCT SRL PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI ECONOMICE-CAEN 4312-LUCRĂRI DE PREGĂTIRE A TERENULUI”, cod MySMIS 123552, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea unei unități noi de serviciu, în Municipiul Tulcea, str. Taberei nr.

26, platforma betonata în suprafață de 100 mp, biroul nr. 13 = 10 mp, celula 5, jud Tulcea cu scopul creșterii competitivității și productivității cu implicații directe asupra cifrei de afaceri și a exportului de servicii.

 

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Creșterea competitivității și productivității prin achiziția unor mijloace de producție noi, performante specifice desfășurării activității caen 4312–lucrări de pregătire a terenului (Autogreder, compactor mobil cu fălci, buldozer, excavator hibrid pe șenile, instalație mobilă solară, laptop asistiv) și prin certificarea sistemelor de management în conformitate cu standardele ISO 9001 (sistem de management al calității), ISO 14001 (sistem de management al mediului) și OHSAS 18001 (sistem de management al sănătății și securității ocupaționale), certificarea serviciului conform standard ISO/IEC 20000 2.
  2. Dezvoltarea societății prin crearea a 4 locuri de muncă dintre care 3 locuri de muncă vor fi destinate persoanelor din categorii defavorizate: persoane cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani, persoane cu vârsta peste 50 de ani și persoane aparținând minorităților.
  3. Internaționalizarea afacerii și pătrunderea pe piețe noi (de servicii și geografice).

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 8.290.882,32 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.953.547,37 lei (59,68 %), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 697.684,83 lei (10,53 %) și valoarea contribuției beneficiarului este de 1.973.613,80 lei (29,79 %).

Data inceperii proiectului este 16.04.2018, iar data finalizării proiectului este 30.04.2020.

Date contact: Loc de implementare: Municipiul Tulcea, Str. Taberei Nr. 26, platformă betonată 100 mp, biroul Nr. 13, celula 5, Jud. Tulcea,  persoană de contact: reprezentant legal Ion Busuioc, telefon: 0744.392.666, email: democonstructtulcea@gmail.com

 

Investim in viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României