Anunț de presă

                              28 noiembrie 2019

Lansarea proiectului „DEZVOLTAREA EDIL LUX CONSTRUCT PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI ECONOMICE ÎN DOMENIUL LUCRĂRILOR DE PREGĂTIRE A TERENULUI”

EDIL LUX CONSTRUCT S.R.L. este beneficiarul proiectului „ DEZVOLTAREA EDIL LUX CONSTRUCT PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI ECONOMICE ÎN DOMENIUL LUCRĂRILOR DE PREGĂTIRE A TERENULUI”, cod MySMIS 123931, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea unei noi unități de serviciu în Municipiul Tulcea și prin inovarea de serviciu ca urmare a introducerii în sectorul productiv al firmei a activității cu cod CAEN 4312- “lucrări de pregătire a terenului” și autorizarea acestei activități la adresa locului de implementare care va reprezenta unitatea nouă de serviciu.

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. – dotarea cu active corporale și necorporale necesare prestării activității cu cod CAEN 4312 – “lucrări de pregătire a terenului”;
  2. – crearea a 5 noi locuri de muncă. Având în vedere că proiectul se implementează cu respectarea principiilor orizontale privind nediscriminarea, egalitatea de șanse și accesibilitatea, trei locuri de muncă vor aparține categoriilor defavorizate. Se au în vedere persoane cu vârsta peste 50 de ani sau tineri cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani;
  3. – inovarea de serviciu prin introducerea unui nou serviciu de construcție – CAEN 4312 – “lucrări de pregătire a terenului” și crearea unei noi unități productive în județul Tulcea.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 5.339.040,91 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 2.727.524,46 lei (60,79 %), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 481.327,84 lei (10,73 %) și valoarea contribuției beneficiarului este de 1.277.736,70 lei (28,48 %).

Data începerii proiectului este 03.05.2018, iar data finalizării proiectului este 30.06.2020.

Date contact: Loc de implementare: Mun. Tulcea, str. Taberei nr. 26, platformă betonată 100 mp și birou nr. 14 = 10 mp, celula 5, jud. Tulcea, persoană de contact: reprezentant legal Corina ZUGRAVU, telefon: 0744.392.666, email: energysource2017@gmail.com.

Investim in viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României