Anunț de presă

                                    14 AUGUST 2019

Lansarea proiectului „DEZVOLTAREA LED LIGHTING SOLUTIONS PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE ACTIVITĂȚI CAEN 4321 LUCRĂRI DE INSTALAȚII ELECTRICE”

LED LIGHTING SOLUTIONS S.R.L. este beneficiarul proiectului „DEZVOLTAREA LED LIGHTING SOLUTIONS PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE ACTIVITĂȚI CAEN 4321 LUCRĂRI DE INSTALAȚII ELECTRICE”, cod MySMIS 123172, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea societății prin crearea unui nou punct de lucru în regiunea Sud-Est, pentru desfășurarea activității cu cod CAEN 4321 – Lucrări de instalații electrice.

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Dotarea cu active fixe inovatoare prin achiziția de echipamente specifice cu tehnologie nouă, performantă, folosite în activitatea de lucrări instalații electrice, laptop asistiv, instalație mobilă solară și crearea magazinului virtual de vânzare a serviciilor.
  2. Crearea a 5 noi locuri de muncă.
  3. O unitate nouă de realizare servicii Oraș Măcin, str Portului nr 21, platformă betonată cu suprafața de 264 mp (105 mp + 159 mp), Clădirea Corp 5, Atelier Mecanic-Hală de Producție, birou nr 2 = 10 mp din suprafața de 327 mp, jud Tulcea unde se va autoriza activitatea caen 4321-lucrări de instalații electrice.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 5.049.717,40 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 2.598.332,70 lei (61,23 %), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 458.529,30 lei (10,81 %) și valoarea contribuției beneficiarului este de 1.186.598,00 lei (27,96%).

Data începerii proiectului este 26.04.2018, iar data finalizării proiectului este 31.03.2020.

Date contact: Loc de implementare: Orașul Măcin, Str Portului Nr. 21, Jud. Tulcea  persoană de contact: reprezentant legal Octavian Ștefan Mitroiu, telefon: 0744.392.666, email: iluminis2018@gmail.com

 

Investim in viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României