Anunț de presă

                                 14  AUGUST 2019

Lansarea proiectului „DEZVOLTAREA LED LIGHTING SOLUTIONS PRIN INVESTIȚIE NOUĂ ÎN DOMENIUL FABRICĂRII DE ECHIPAMENTE ELECTRICE DE ILUMINAT”

 

LED LIGHTING SOLUTIONS S.R.L. este beneficiarul proiectului „DEZVOLTAREA LED LIGHTING SOLUTIONS PRIN INVESTIȚIE NOUĂ ÎN DOMENIUL FABRICĂRII DE ECHIPAMENTE ELECTRICE DE ILUMINAT”, cod MySMIS 122898, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea societății prin diversificarea și introducerea unei activități noi în cadrul societății respectiv activitatea având cod CAEN 2740 –fabricarea de echipamente electrice de iluminat.

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Dotarea cu active fixe inovatoare prin achiziția unei linii tehnologice nouă, performantă, folosită în activitatea de fabricarea de echipamente electrice de iluminat și cu active necorporale.
  2. Crearea a 5 noi locuri de muncă.
  3. În perioada de 12 luni de implementare a proiectului să se asigure diseminarea de informații privind investiția ce va fi efectuată, prin derularea unor acțiuni de promovare și publicitate a proiectului (comunicate de presă, autocolante aplicate pe utilaje, instalarea unei plăci permanente, a unui panou temporar) și prin crearea magazinului virtual de vânzare a serviciilor.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 6.886.754,91 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.500.344,46 lei (60,48 %), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 617.707,84 lei (10,67 %) și valoarea contribuției beneficiarului este de 1.669.136,70 lei (28,85%).

Data începerii proiectului este 17.04.2018, iar data finalizării proiectului este 31.03.2020.

Date contact: Loc de implementare: Orașul Măcin, Str Portului Nr. 21, Jud. Tulcea  persoană de contact: reprezentant legal Octavian Ștefan Mitroiu, telefon: 0744.392.666, email: iluminis2018@gmail.com

 

Investim in viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României