Anunț de presă

                                12 NOIEMBRIE 2019

Lansarea proiectului „DEZVOLTAREA PROSPER SAMARA GOLD PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI DE SERVICII ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR HIDROTEHNICE”

PROSPER SAMARA GOLD S.R.L. este beneficiarul proiectului „DEZVOLTAREA PROSPER SAMARA GOLD PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI DE SERVICII ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR HIDROTEHNICE”, cod MySMIS 123564, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea nivelului tehnic de dotare al firmei prin achiziționarea unor active corporale destinate să modernizeze și să dezvolte activitatea vizată prin proiect, utilând astfel compania cu tehnologie avansată și eficientă în scopul realizării unor servicii de calitate superioară, în condiții de siguranță și respectare a normelor de mediu.

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. – creșterea patrimoniului societății prin adăugarea de plus valoare prin investiție în tehnologie performantă și inovativă;
  2. – crearea a 3 noi locuri de muncă. Având în vedere că proiectul se implementează cu respectarea principiilor orizontale privind nediscriminarea, egalitatea de șanse și accesibilitatea, cele trei locuri de muncă vor aparține categoriilor defavorizate. Se au în vedere persoane cu vârsta peste 50 de ani sau tineri cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani;
  3. – certificarea sistemelor de management în conformitate cu standardele ISO 9001 (sistem de management al calității), ISO 14001 (sistem de management al mediului) și OHSAS 18001 (sistem de management al sănătății și securității ocupaționale), certificarea serviciilor conform standard ISC /IEC 20.000.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 7.992.819,45 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.852.915,27 lei (59,50 %), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 697.573,27 lei (10,50 %) și valoarea contribuției beneficiarului este de 1.993.066,50 lei (30,00%).

Data începerii proiectului este 01.09.2019, iar data finalizării proiectului este 31.08.2020.

Date contact: Loc de implementare: Municipiul Tulcea, str. Taberei nr. 26, platformă betonată 50 mp, birou în suprafață de 24 mp din cadrul clădirii administrative a depozitului TL80, Jud Tulcea, persoană de contact: reprezentant legal SÎRMA CUȘU, telefon: 0744.392.666, email: isabela.negoescu@gmail.com.

 

Investim in viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.