Anunț de presă

                          1 OCTOMBRIE 2019

 

Lansarea proiectului „DEZVOLTAREA REMAT ARDEAL RO S.R.L. PRIN CREAREA DE UNITATE NOUĂ DE SERVICIU ȘI ACHIZIȚIA DE MIJLOACE FIXE SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE DEMOLARE”

 

REMAT ARDEAL RO S.R.L. este beneficiarul proiectului „DEZVOLTAREA REMAT ARDEAL RO S.R.L. PRIN CREAREA DE UNITATE NOUĂ DE SERVICIU ȘI ACHIZIȚIA DE MIJLOACE FIXE SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE DEMOLARE”, cod MySMIS 123453, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea societății printr-o nouă activitate productivă și pătrunderea pe noi piețe de serviciu, dar și pe noi piețe geografice.

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. – investiții în modernizarea procesului de producție prin dotarea cu mijloace de producție specifice activității de demolări a construcțiilor și a altor structuri de construcții;
  2. – introducerea în portofoliul firmei și promovarea de noi produse și servicii din domeniul demolării construcțiilor prin atragerea unui nou segment de clienți;
  3. – crearea prin proiect a 5 locuri noi de muncă, specializarea și instruirea continuă a personalului.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 7.496.327,65 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.806.167,83 lei (60,42 %), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 671.676,67 lei (10,66 %) și valoarea contribuției beneficiarului este de 1.821.590,50 lei (28,92 %).

Data începerii proiectului este 16.04.2018, iar data finalizării proiectului este 30.06.2020.

Date de contact: Loc de implementare: Municipiul Tulcea, str. Taberei nr. 26, jud. Tulcea, persoană de contact: reprezentant legal Rus Vasile, telefon: 0760353594, email: rematardeal@hotmail.com

 

Investim in viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.