Anunț de presă

                         01 OCTOMBRIE 2019

 

Lansarea proiectului „DEZVOLTAREA SEVMAR PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE SPECIFICE UNEI NOI UNITĂȚI DE SERVICII”

SEVMAR S.R.L. este beneficiarul proiectului „DEZVOLTAREA SEVMAR PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE SPECIFICE UNEI NOI UNITĂȚI DE SERVICII”, cod MySMIS 123273, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea competitivității societății SEVMAR S.R.L. prin crearea unei noi unități de prestare de servicii în municipiul Tulcea cu scopul creșterii dimensiunii cotei de piață astfel încat piața locală să devină regional, națională și internațională.

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. – dotarea cu active corporale și necorporale necesare prestării activității caen 4399 –alte lucrări speciale de construcții n.c.a. la locul de implementare dinTulcea, str Combustibilului nr. 6, jud. Tulcea, constând în: macara mobilă cu braț telescopic =2 buc, instalație mobilă solară, laptop asistiv, magazin virtual, Certificarea sistemelor de management în conformitate cu standardele ISO 9001 (sistem de management al calității), ISO 14001 (sistem de management al mediului) și OHSAS 18001 (sistem de management al sănătății și securității ocupaționale) SLV Munchen conform DIN 1800-7:2002-09, Certificarea serviciului de montaj construcție pe structură metalică;
  2. crearea a 3 noi locuri de muncă. Având în vedere că proiectul se implementează cu respectarea principiilor orizontale privind nediscriminarea, egalitatea de șanse și accesibilitatea, cele trei locuri de muncă vor aparține categoriilor defavorizate. Se au în vedere persoane cu vârsta peste 50 de ani sau tineri cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani;
  3. – crearea și dezvoltarea unei noi unități de serviciu pentru desfășurarea activității economice –caen 4399 –alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 7.521.446,17 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.817.690,09 lei (60,40 %), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 673.710,01 lei (10,66 %) și valoarea contribuției beneficiarului este de 1.829.142,90 lei (28,94 %).

Data începerii proiectului este 28.04.2018, iar data finalizării proiectului este 30.04.2020.

Date de contact: Loc de implementare: Municipiul Tulcea, str. Combustibilului nr. 6, jud. Tulcea, persoană de contact: reprezentant legal Marc Traian, telefon: 0744.381.402, email: marctraian@hotmail.com

 

Investim in viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.