Anunț de presă

                    Data: 1 martie 2019

Lansarea proiectului „Dezvoltarea și diversificarea activității societății

MONDO PROFI DESIGNE S.R.L.”     

MONDO PROFI DESIGNE S.R.L. este beneficiarul proiectului „Dezvoltarea și diversificarea activității societății MONDO PROFI DESIGNE S.R.L.” cod MySMIS 119378, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.  Contractul de finanțare nr 3773/20.02.2019 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității economice prin dezvoltarea și diversificarea activității societății cu o nouă activitate, respectiv cu activitatea având cod CAEN 4399 – alte lucrări speciale de constructii n.c.a.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. – dotarea patrimoniului societății cu tehnologie performantă prin achiziția echipamentelor de specialitate (pulverizator de mare presiune, poliuretan cu compresor, pulverizator poliuretan cu compresor, generator de tensiune electrică, pulverizator vopsele fără aer) necesare realizării lucrărilor de izolații cu poliuree. Prin achiziția propusă prin proiect, firma va cunoaște creșterea competitivității și își va consolida poziția pe piață;
  2. – crearea a 5 noi locuri de muncă, dintre care doua dintre ele vor apartine categoriilor defavorizate.  Totodată proiectul prevede și menţinerea locurilor de muncă existente cât şi pe cele nou create prin proiect pe o perioadă de cel puţin 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului;
  3. – diversificarea activității companiei cu o nouă activitate și o nouă unitate productivă în municipiul Tulcea unde se va desfașura activitatea vizata prin proiect.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 660.921,24 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 444.316,80 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 377.669,28 lei (68%),  valoare eligibila nerambursabilă din bugetul național de 66.647,52 lei (12%) și valoarea contribuției beneficiarului la cheltuieli eligibile este de 111.079,20 lei (20%).

Implementarea proictului a început în data de 01.11.2017, iar data finalizării este 31.12.2019.

Date contact: Loc de implementare: Mun Tulcea, str. Taberei nr. 26, platforma betonată 160 mp, jud. Tulcea. Persoană contact: reprezentant legal Petruța Jinga, telefon: 0744392666, email: mondoprofi2017@gmail.com