Anunț de presă

                        1 OCTOMBRIE 2019

 

Lansarea proiectului „DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII GĂBOS SUPER SERVICII PRIN CREAREA UNEI UNITĂȚI DE SERVICII ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR”

 

GĂBOS SUPER SERVICII S.R.L. este beneficiarul proiectului „DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII GĂBOS SUPER SERVICII PRIN CREAREA UNEI UNITĂȚI DE SERVICII ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR”, cod MySMIS 123703, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea competitivității societății GĂBOS SUPER SERVICII S.R.L. prin crearea unei noi unități de prestare de serviciu în municipiul Tulcea, creșterii dimensiunii cotei de piață astfel încat piața locală să devină regională, națională și piață internațională.

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. – dotarea cu active corporale și necorporale necesare prestării activității caen 4120 lucrări de construcții rezidențiale și nerezidențiale la locul de implementare din Tulcea, str. Taberei nr. 26, biroul 12, celula 5, platformă betonată 100 mp, jud Tulcea;
  2. – crearea a 5 noi locuri de muncă. Având în vedere că proiectul se implementează cu respectarea principiilor orizontale privind nediscriminarea, egalitatea de șanse și accesibilitatea, cele trei locuri de muncă vor aparține categoriilor defavorizate. Se au în vedere persoane cu vârsta peste 50 de ani sau tineri cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani sau aparținând unei minorități;
  3. – introducerea unui nou serviciu de construcție – construirea caselor verzi și a caselor pasive și certificarea serviciului de construcție Green Seal în domeniul construcțiilor verzi.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 8.195.975,06 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.954.200,00 lei (59,69 %), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 697.800,00 lei (10,53 %) și valoarea contribuției beneficiarului este de 1.972.949,78 lei (29,78 %).

Data începerii proiectului este 01.05.2018, iar data finalizării proiectului este 30.06.2020.

Date de contact: Loc de implementare: Municipiul Tulcea, str. Taberei nr. 26, jud. Tulcea, persoană de contact: reprezentant legal Marian Rădoi, telefon: 0723697881, email: gabosradoimarian @hotmail.com

 

 

Investim in viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.