Anunț de presă

                         Data: 12 martie 2019

Lansarea  proiectului „DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII HORTON ADVERTISING S.R.L. PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII ȘI ACHIZIȚIA DE UTILAJE”

HORTON ADVERTISING S.R.L. este beneficiarul proiectului „DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII HORTON ADVERTISING S.R.L. PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII ȘI ACHIZIȚIA DE UTILAJE” cod SMIS 119366, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii  Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. 2.1A ITI.

Contractul de finanțare nr 3873/28.02.2019 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea societății prin diversificarea și introducerea unei activități noi în cadrul societății, respectiv activitatea având cod caen 4312- „Lucrări de pregătire a terenului” și o nouă unitate de producție în Mun. Tulcea.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Dotarea societății cu active fixe inovatoare prin achiziția unor echipamente performante și accesorii pentru acestea.
  • Crearea a 3 noi locuri de muncă, dintre care un loc de muncă va fi pentru o persoană aparținând categoriilor defavorizate. Totodată proiectul prevede și menținerea locurilor de muncă existente cât și pe cele nou create prin proiect pe o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea proiectului.
  • O unitate nouă de producție în Mun. Tulcea.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 1.038.458,26 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 706.151,62 lei (68 %), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 124.614,99 lei (12 %) și valoarea contribuției beneficiarului este de 207.691,65 lei (20%).

Implementarea proiectului a început pe data de 25.10.2017 și se va finaliza pe 31.10.2019.

Date contact: Loc de implementare: Mun. Tulcea, str. Taberei nr. 26, platforma betonată 50 mp, jud. Tulcea, persoană contact: reprezentant legal Ionuț Varlan , telefon: 0744392666, email: hortonadvertising@gmail.com

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020