Comunicat de presă

                    Data: Noiembrie 2018

Lansarea proiectului

„DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII PROSPER SAMARA GOLD SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE SPECIFICE ACTIVITĂȚII CAEN 5224 MANIPULĂRI”

               PROSPER SAMARA GOLD S.R.L. este beneficiarul proiectului DIVERSIFICAREA ACTIVITăTII SOCIETĂȚII PROSPER SAMARA GOLD SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE SPECIFICE ACTIVITĂȚII CAEN 5224 MANIPULĂRI cod SMIS 118777, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Imbunătăţirea competitivităţii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

              Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.003.864,96 lei. Valoarea sumei nerambursabile este de 674.867,20 lei din care 573.637,12 lei reprezintă contribuția F.E.D.R. şi 101.230,08 lei contribuția din bugetul național.

             Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea societății prin inovarea serviciilor pe care le va livra pe piață și prin extinderea activității prin dezvoltarea unei noi unități de producție în Municipiul Tulcea, Județul Tulcea.

Obiectivele specifice:

1. Dotarea societății cu mijloace corporale inovatoare prin achiziția de mijloace fixe –vinci și macara, cu costuri reduse de producție, nefiind necesară externalizarea serviciilor și subcontractarea acestui serviciu. Atingerea acestui obiectiv va duce la creșterea competitivității și consolidării poziției companiei pe piață datorită creșterii productivității acesteia prin achiziționarea echipamentelor de specialitate, cu randament ridicat ca urmare a tehnologiilor pe care le inglobează conform standardelor de producție nu mai vechi de 3 ani, care includ tehnologii de ultimă generație.

2. Crearea unui nou loc de muncă (macaragiu) și menținerea a 4 locuri de muncă. Societatea va avea 5 locuri de muncă, în urma implementării proiectului, dintre care un loc de muncă va fi pentru persoane aparținând categoriilor defavorizate.

3. Îmbunătațirea sistemului de management de mediu – adoptarea măsurilor de protecție a mediului în concordanță cu legislația și cu programele de conformare prevăzute de autorități în domeniu.

Durata de implementare a proiectului este de 24 luni (01.08.2017-31.07.2019).

Informaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0744 392 666, mail: isabela.negoescu@gmail.com, persoana de contact: CUSU SIRMA.