Anunț de presă

 Data IULIE 2019

Lansarea proiectului „ ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII MÎCROÎNTREPRINDERII CBE MACHINERY SRL PRIN DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII DE LUCRĂRI”

  

CBE MACHINERY SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII MÎCROÎNTREPRINDERII CBE MACHINERY SRL PRIN DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII DE LUCRĂRI”, cod SMIS 119544, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1A ITI – “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri “.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.215.704,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 906.465,00 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea competitivităţii economice a societăţii și diversificarea serviciilor sale. Impactul realizării obiectivului general la nivelul întreprinderii va fi reprezentat de dezvoltarea și creșterea competitivităţii serviciilor companiei astfel încat sa faca faţa cu succes pe piata interna și pe piața Uniunii Europene. În termen de trei ani de la implementarea proiectului, efectele realizării acestuia pentru societate vor fi reprezentate de creșterea calitatii serviciilor firmei, imbunătățirea caracteristicilor tehnice ale acestora, creșterea competitivităţii societăţii, a imaginii și cotei de piata a întreprinderii. Impactul atingerii obiectivului general la nivelul regiunii Iti Delta Dunarii va fi reprezentat de creșterea gradului de ocupare prin crearea a 3 noi locuri de muncă, inclusiv din categoria persoanelor defavorizate, care vor fi menţinute pe o perioada de minim 3 ani de zile de la finalizarea implementării proiectului. Beneficiile pentru societate se regasesc in efectele multiplicatoare economice și sociale pe care le implică crearea de noi locuri de munca. De asemenea impactul asupra comunității locale se traduce și prin serviciile de calitate, precum și prin creșterea încrederii consumatorilor pentru serviciile de un nivel calitativ ridicat.

 

Obiectivul specific al proiectului vizează:

  1. Extinderea gamei de servicii prestate in lucrarile de pregatire a terenului de către

 

  1. Inovare tehnologica in scopul cresterii calitatii servicilor prestate de

 

  1. Creșterea numarului de salariați cu 3 operatori

 

  1. Creșterea numarului de clienti persoane juridice in domeniul construcții Durata de implementare a proiectului este de 12 luni (01.05.2019– 04.2020)

Informaţii suplimentare se pot obţine la: COSTIN BOBIRC, Administrator, Tel: 0771210740

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
 Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României