Comunicat de presă

 03 Aprilie 2019

 

LANSAREA PROIECTULUI „Înfiinţare spalatorie auto de tip SELF SERVICE”

S.C. PUBLIC SAFE DRIVE S.R.L. este beneficiarul proiectului cu titlul „Înfiinţare spalatorie auto de tip SELF SERVICE”, cod SMIS 119307, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1. – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, 2.1.A.ITI”.

 Contractul de finanţare a fost semnat la data de 17.12.2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 1.127.801,70 lei din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională 760.291,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul naţional 134.169,00 lei, valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă valorii totale a proiectului 0,00 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă diversificarea activităţii societăţii comerciale PUBLIC SAFE DRIVE SRL, prin înfiinţarea unei spălătorii auto SELF SERVICE şi creşterea competitivităţii societăţii pe plan local şi regional.

Obiectivele specifice vizează:

  • înfiinţarea, într-un termen de 12 luni de la demararea proiectului, a unei spălătorii auto cu 5 posturi în regim SELF SERVICE;
  • în termen de 12 luni de la demararea proiectului, să se creeze 3 noi locuri de muncă în domeniul de activitate al societăţii;

Perioada de implementare a proiectului este de 34 luni: 31.01.2017 – 31.10.2019.

Pentru informaţii suplimentare, cei interesaţi se pot adresa la telefon: 0740.954.826, e-mail: publicdrive@yahoo.com, persoană de contact: ELENA-RALUCA BRATILÃ – Manager proiect.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

 Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României