Comunicat de presă

                             Data 02.07.2019

Lansarea proiectului

 „Lucrări de pregătire a terenului la Bogalex Activ S.R.L.”

 BOGALEX ACTIV S.R.L, în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „Lucrări de pregătire a terenului la Bogalex Activ S.R.L.”, cod SMIS 119405, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 A ITI: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.034.315,93 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 899.854,86 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea competitivității economice a societății BOGALEX ACTIV SRL prin achiziționarea unor utilaje care să faciliteze realizarea lucrărilor de pregatire a terenului în domeniul construcțiilor.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  1. Achiziționarea unui număr de 3 utilaje tehnologice și a unui sistem de comercializare online pană la finalizarea implementării proiectului – prin prezentul proiect se dorește dezvoltarea unei noi activități în cadrul societății, respectiv în domeniul construcțiilor. Pentru realizarea acesteia s-au identificat utilajele necesare care să ducă la îndeplinirea acestui deziderat, respectiv două încărcătoare multifuncționale cu opțiuni și un excavator cu opțiuni. În urma unei cercetări atente de piață s-au identificat nevoile posibililor clienți, dar și produsele care ar satisface aceste nevoi și ulterior s-a optat pentru utilajele care să facă posibilă realizarea acestora.
  2. Dezvoltarea unui domeniu nou de activitate, respectiv pe piața construcțiilor, după finalizarea perioadei de implementare a proiectului – în urma implementării prezentului proiect, BOGALEX ACTIV SRL dorește pătrunderea pe piața construcțiilor din Regiunea Sud-Est.

Durata de implementare a proiectului este de 20 luni (01.12.2018 – 31.07.2020).

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0728.428.421; e-mail: office.cristinanedelcu@gmail.com,  persoana de contact: Cristina NEDELCU.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României