Comunicat de presă

Data 7-9.08.2018

Lansarea proiectului „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Enisala-Babadag-Slava Rusă”

Parteneriatul dintre UAT JUDEȚUL TULCEA, UAT COMUNA SARICHIOI, UAT ORAȘUL BABADAG, UAT COMUNA SLAVA CERCHEZĂ, condus și reprezentat de Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Tulcea, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Enisala-Babadag-Slava Rusă”, cod SMIS 115504, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții  6.1: „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 31.446.728,80 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 30.812.420,37 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea coridorului TEN-T (Constanţa – Tulcea – Brăila) prin modernizarea tronsonului de drum județean DJ223A Enisala-Babadag-Slava Rusă.

Obiectivul specific al proiectului vizează creşterea mobilității populației și a mărfurilor din zona rurală situată pe traseul Enisala-Babadag-Slava Rusă, prin îmbunătățirea calității rutiere;

Durata de implementare a proiectului este de 54 luni (02.02.2016 – 30.04.2021).

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Consiliul Judeţean Tulcea, Direcţia Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, Manager proiect – Mariana Olariu,  0745344136.