Comunicat de presă

                             Data 8-10.08.2018

Lansarea proiectului „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Vișina – Ceamurlia de Sus”

Parteneriatul dintre UAT Județul Tulcea, UAT Comuna Baia, UAT Comuna Ceamurlia de Jos și UAT Jurlivca, condus și reprezentat de Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Tulcea, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Vișina – Ceamurlia de Sus”, cod SMIS 115506, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții  6.1: „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 40.679.791,30 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 39.838.486,56 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale situate în  proximitatea coridorului TEN-T (Constanţa – Tulcea – Brăila) prin modernizarea traseului de drum județean DJ 222 Vișina – Ceamurlia de Sus.

Obiectivul specific al proiectului vizează creșterea mobilității populației/crearea de noi facilități de acces/creșterea gradului de siguranță în trafic pe traseul Vișina – Ceamurlia de Sus.

Durata de implementare a proiectului este de 55 luni (02.11.2016 – 31.05.2021).

Evenimentul se va desfăşura la Hotel Delta, Sala de Conferință Constantin Găveanu, str. Isaccei nr. 2, Tulcea, în data de 13.08.2018, ora 10:00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Consiliul Judeţean Tulcea, Direcţia Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, Manager proiect – Ciurușniuc Cornel Adrian,  0240/502231, 0741533611.