Comunicat de presă

                             Data 02.07.2019

Lansarea proiectului

  Productie video la Grup Fort Studio S.R.L.”

 GRUP FORT STUDIO S.R.L, în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „Productie video la Grup Fort Studio S.R.L.”, cod SMIS 119331, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 A ITI: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.150.763,32 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 870.325,20 lei.

Obiectivul general Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea competitivității economice a societății Grup Fort Studio S.R.L. prin achiziționarea de echipamente pentru producție video.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  1. Dezvoltarea activității societății Grup Fort Studio S.R.L. prin crearea a 3 locuri noi de muncă, după finalizarea perioadei de implementare a proiectului.
  2. Achiziționarea a 20 echipamente pentru producție video, 1 echipament informatic, 1 program informatic pană la finalizarea implementării proiectului – prin prezentul proiect se dorește dezvoltarea activității curente din cadrul societății, respectiv în domeniul producției video.

Durata de implementare a proiectului este de 24 luni (01.10.2018 – 30.09.2020).

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0728.428.421; e-mail: office.cristinanedelcu@gmail.com,  persoana de contact: Nedelcu Cristina.

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României