Anunț de presă

Data: 16.01.2019                          

Lansarea proiectului „ Realizarea de investiții în scopul consolidării poziției pe piața construcțiilor a societății URBAN HOME DEVELOPMENT”

S.C. URBAN HOME DEVELOPMENT S.R.L. , în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „Realizarea de investiții în scopul consolidării poziției pe piața construcțiilor a societății URBAN HOME DEVELOPMENT”, cod SMIS 119168, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice  în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.027.596,25 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 748.742,85 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dotarea cu utilaje moderne necesare desfașurării lucrărilor de pregatire a terenului în scopul îmbunătățirii și consolidării competitivității societății URBAN HOME DEVELOPMENT SRL în piață.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează: OS1: Creșterea competivității societății prin achiziționarea de utilaje specifice noi, inovarea de proces si inovarea serviciilor; OS2: Consolidarea poziției pe piață prin dezvoltarea capitalului uman prin crearea a 3 noi locuri de munca si mentinerea acestora; OS3: Creșterea vizibilității și eficienței societății prin asigurarea identității vizuale prin realizarea de materiale publicitare, asigurarea corectitudinii, realizarea auditării financiare si asigurarea implementării corespunzătoare a proiectului.

Durata de implementare a proiectului este de 19 luni (03.10.2017 – 30.04.2019).

Informaţii suplimentare se pot obţine la: e-mail: sorin@urban-home.ro, telefon: 0764475641.