*Declară Lucian Eduard Simion, președintele Asociației înalților funcționari publici – inspectori guvernamentali

În ultima zi a săptămânii trecute, la Sibiu a avut loc Adunarea Generală a Asociației înalților funcționari publici – inspectori guvernamentali (AIFP-IG).

În urma convocării președintelui acestei asociații, Lucian Eduard Simion, au răspuns 22 dintre cei 35 de membri, suficient pentru ca Adunarea Generală să fie întrunită în condiți de cvorum. Participanții au avut de modificat Statutul și Actul adițional, au completat Consiliul Director și au discutat despre pagina web a asociației ().

„Cel mai important aspect al reuniunii este că s-a luat decizia, așteptată, de altfel, ca asociația să se «deschidă» tuturor categoriilor de înalți funcționari publici: prefecților, subprefecților, secretarilor generali, secretarilor generali adjuncți și, firește, inspectorilor guvernamentali. Pentru aceasta, va trebui să schimbăm numele, cercetăm deja dacă numele care au fost propuse. În tot cazul, e obligatoriu ca sintagma «inaltifunctionaripublici» să fie cuprinsă în denumire“, a declarat Simion.

Este de menționat că din AIFP-IG fac parte doar absolvenții examenului de definitivat/post pentru intrarea în categoria înalților funcționari publici. „Aceștia, «definitivii», reprezintă cel mult 40% din total, respectiv doar vreo 90 de persoane. Mulți sunt detașați provizoriu pe funcție și nu au un interes prioritar în susținerea și promovarea noului statut al înaltului funcționar public“, a adăugat Simion.

 

Cât despre modificarea componenței Consiliului Director, s-a ținut cont de două idei… directoare. Prima, că președinția va fi deținută permanent de către un inspector guvernamental, deoarece aceștia sunt cei mai interesați – fiind cel mai puțin politizați – în promovarea și stabilitatea înaltei funcții publice. A doua, că fiecare dintre cei cinci vicepreședinți va reprezenta câte o înaltă funcție publică.

Prin urmare, noua conducere e formată din: Ion Ghica – președinte (inspector guvernamental, Neamț; acesta va intra în mandat în cursul lunii septembrie); vicepreședinți: Lucian Simion (prefect), Gabriel Panaitescu (subprefecți, Galați), Marcela Sighinaș (inspectori guvernamentali, Galați), Iulia Cîrcei (secretari generali, București); postul care revine secretarilor generali adjuncți e vacant; secretar general este Ion Dumitrescu (inspector guvernamental, Gorj). Consiliul Director e completat cu trei membri.

A fost constituit un grup juridic pentru concentrarea propunerilor referitoare la stabilitatea înalților funcționari publici, pentru reglementarea clară a sarcinilor și atribuțiilor inspectorilor guvernamentali, inițiative de promovat în Parlamentul României.

Viitoarea Adunare Generală a asociației va avea loc, în septembrie, la Tulcea.