Primarul comunei Luncaviţa, Ştefan Ilie, a anunţat ieri cu mândrie: „Astăzi am semnat, datorită muncii extraordinare a Echipei de proiecte a Comunei, un nou contract european cu finanțare nerambursabilă pentru Modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic «Simion Leonescu», care va avea ca principali beneficiari atât elevii din Luncavița și Rachelu, cât și cei și din zona omogenă, în valoare totală de 495.136 Euro!”.

Cererea a fost depusă în septembrie 2017

Proiectul pentru „Modernizarea, Extinderea și Dotarea Liceului Tehnologic Simion Leonescu Luncavița” a fost selectat pentru o finanțare europeană, de aproximativ 500.000 Euro, anunţa primarul de Luncaviţa la finele lunii septembrie 2017 şi le mulţumea „tuturor colegilor și specialiștilor care s-au implicat și au muncit foarte mult pentru obținerea acestor fonduri nerambursabile!”.

Ce presupune proiectul Construcții

Proiectul propune construirea unui centru de documentare şi informare (cu dotările corespunzătoare –  echipament de TIC, mobilier specific, conectare la internet, material informativ) în curtea corpului A, construirea unui grup sanitar destinat elevilor în imediata vecinătate a corpului A al şcolii, construirea unei anexe, de asemenea, în vecinătatea corpului A, pentru instalarea centralei care asigură încălzirea spaţiilor şcolare.

În plus, urmează a fi construit un atelier de reparaţii necesar desfăşurării activităţii personalului de întreţinere, având în vedere că şcoala nu este prevăzută cu dependinţe care să aibă o asemenea destinaţie, dar și o magazie de lemne.

Dotări

La capitolul „Dotări” se dorește achiziționarea unor utilaje agricole (dat fiind specificul unității de învățământ), schimbarea mobilierului şcolar în trei cabinete şcolare, trei laboratoare, cinci săli de clasă, achiziţionarea rafturilor ignifuge pentru arhiva şcolii şi pentru bibliotecă, achiziţionarea mobilierului specific pentru laboratorul de gastronomie al şcolii.

În plus, urmează să fie dotate cele trei cabinete şcolare şi cele trei laboratoare (biologie, fizică-chimie, tehnologii) cu câte un calculator, videoproiector, ecran de proiecţie, imprimantă, flipchart, tablă interactivă.

Bibliotecă și laboratoare moderne

Pentru bibliotecă vor fi achiziționate patru calculatoare, imprimantă, mobilier specific pentru activităţi de informare şi studiu, echipament audio (boxe, stație audio, microfon), iar pentru laboratorului de gastronomie – sistem de aer condiţionat, echipamente frigorifice, maşină de gătit, hotă profesională, maşină de spălat vase, robot de bucătărie, cuptor electric, sistem de apă caldă, seturi de tacâmuri, veselă, pahare.

Supraveghere video în școală

De asemenea, prin acest proiect va fi instalat un sistem de supraveghere video în toate spaţiile şcolare. Vor fi asigurate dotările necesare pentru atelierul școlii, dar și pentru laboratoarele de agricultură, informatică, fizică-chimie, biologie, științe socio-umane.

Finanţarea este asigurată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.

Alte proiecte pentru „modernizarea şcolii luncaviţene”

Primarul Ştefan Ilie a declarat ieri pentru ziarul nostru: „Această etapă face parte dintr-un plan mai mare de investiții al școlii luncaviţene, alături de alte două proiecte, construirea unui after – school, care a prins finanțare tot pe fonduri europene, de aproximativ 350.000 Euro, și de reparația capitală a atelierului – şcoală, care va fi depus în perioada următoare pe Programul Operațional Regional și care, de asemenea, înseamnă suma de 450.000 de euro. Modernizarea și dotarea, lucrări pentru care am semnat azi la Constanța, se apropie de 500.000 Euro și presupun transformarea liceului tehnologic la standardele europene în ceea ce privește sălile de clasă, construirea unor centre educaționale de studiu, a unui corp special de clădire unde vor fi săli de tip amfiteatru, dotări în utilaje tehnologice, mașini-tractoare, laboratoare gastronomice, I.T. etc.”.

Cu toate acestea, Ştefan Ilie şi-a încheiat declaraţia cu un regret: „În urmă cu 100 de ani, artizanii Marii Unirii puneau EDUCAŢIA în centrul activităților statale! În anul Centenarului, Comuna Luncavița acordă, la nivelul infrastructurii locale, primul loc EDUCAȚIEI, considerând că doar prin dezvoltarea școlii putem avea încredere într-un viitor foarte apropiat. Statul însă, cu cei sub 6% din P.I.B. alocați EDUCAȚIEI, a rămas cutremurător de mult în urmă, parcă pregătindu-și propria sinucidere!”.