Ansamblul de locuinţe pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, în regim de închiriere, obiectiv situat pe str. Spitalului din municipiu, a fost recepţionat la finalul anului trecut, fiind încheiate pe 20 noiembrie mai multe procese – verbale. Consilierii judeţeni vor fi nevoiţi să modifice vineri, 16 februarie, în plen, o hotărâre a C.J. prin care au fost aprobate resursele necesare pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor tehnico – edilitare aferente investiţiei „Construire locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, specialişti din domeniul sănătăţii”, situat în municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46 A, scara A, B.

Acum mai bine de patru ani, Consiliul Judeţean a cerut sprijinul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pentru a promova, prin programe guvernamentale, o investiţie privind construirea în municipiu a unui ansamblu pentru medici şi personal medical. Asemenea investiţii se realizează pe terenuri proprietate publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ – teritoriale, terenuri care sunt preluate de către A.N.L. în folosinţă gratuită pe toată perioada execuţiei. Ca investiţia să primească finanţare este necesar ca autorităţile locale cu atribuţii în ceea ce priveşte asigurarea serviciului public de sănătate să stabilească cadrul şi condiţiile necesare promovării unei astfel de investiţii, precum şi să prevadă în bugetul propriu costul utilităţilor aferente construcţiei – apă, canalizare, energie electrică şi termică, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi, parcări etc. Astfel că H.C.J. nr. 33/2014 prevedea asocierea Judeţului Tulcea, prin C.J., cu Municipiul Tulcea, prin Consiliul Local Tulcea, şi Direcţia de Sănătate Publică. Prin altă hotărâre tot din 2014 (nr. 63), consilierii judeţeni au aprobat resursele necesare – din bugetul judeţean – pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor tehnico – edilitare aferente investiţiei.

Legea nr. 152/1998 – privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe prevede, pe de o parte, că locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, inclusiv cele construite şi destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate, fac obiectul proprietăţii private a statului. Pe de altă parte, locuinţele pentru tineri (categoriile enumerate mai sus), după finalizarea lucrărilor de construcţie, se administrează de către autorităţile care au solicitat realizarea acestora.

„Având în vedere că solicitarea privind realizarea ansamblului de locuinţe aparţine C.J., dreptul de administrare asupra locuinţelor aparţine acestuia. Prin procesul – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, cartea tehnică a construcţiei s-a predat C.J., care răspunde de urmărirea comportării în timp a construcţiei. În vederea încheierii protocolului cu A.N.L. şi administrării de C.J., este necesară modificarea articolelor din contractul de asociere care prevăd preluarea construcţiei şi de către unitatea administrativ – teritorială municipiul Tulcea”, explică Dumitru Mergeani, vicepreşedinte al C.J., în nota de fundamentare anexată proiectului.

Ca atare, se va modifica în consecinţă contractul de asociere încheiat în aprilie 2014 între A.N.L., u.a.t. Municipiul Tulcea, u.a.t. Judeţul Tulcea şi D.S.P.: Municipiul preia terenul, iar C.J. va prelua de la A.N.L. locuinţele.

Mai este de adăugat că, pentru lămurirea acestor aspecte, Consiliul Judeţean Tulcea a cerut Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice un punct de vedere, primind acum câteva zile clarificările solicitate.