Consiliul Judeţean a avut de rezolvat în cursul anului trecut doar 32 (treizeci şi două) de petiţii. Serviciul Administraţie Publică Locală, entitatea care a primit şi înregistrat petiţiile, le-a găsit soluţii şi a expediat răspunsurile către petiţionari.

Din Registrul pentru evidenţa scrisorilor, C.J. a primit 32 de petiţii, toate soluţionate în termen legal. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 reglementează activitatea de soluţionare a petiţiilor: astfel, termenul pentru soluţionare este de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu 15 zile în cazurile în care „aspectele sesizate necesită o cercetare mai amănunţită”.

Luciana Cucerencu, şeful serviciului menţionat, declară că, „din totalul de 32, 30 de petiţii au fost adresate direct instituţiei noastre, iar 2 au fost primite prin intermediul altor autoriăţi publice, respectiv Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi Ministerul Sănătăţii. Răspunsurile la petiţii au fost comunicate petenţilor fie în scris, pe hârtie, fie electronic. Cele 12 petiţii în care cele sesizate nu au fost de competenţa Consiliului Judeţean au fost redirecţionate spre instituţiile cu atribuţii”.

De dragul statisticii, reclamaţiile, sesizările sau propunerile formulate au privit: aspecte conflictuale dintre cetăţeni sau conflicte de muncă – 8, solicitări ale drepturilor pentru persoanele cu handicap – 5, chestiuni privind amenajarea teritoriului sau urbanismul – 5, instituţii publice subordonate (C.J.), cum ar fi nereguli sau abuzuri – 4, transportul public – 3, solicitări de serviciu – 2, drumuri, canalizare – 2, solicitări de asistenţă socială – 2, solicitare pentru promovarea unei iniţiative legislative – 1. În toate situaţiile, petiţiile au fost analizate cu atenţie, iar soluţionarea lor a necesitat o bogată documentare, fără să fie minimalizate problemele semnalate în scrisorile mai puţin coerente sau cu scris indescifrabil.

Potrivit prevederilor art. 7 din O.G. nr. 27/2002, petiţiile anonime sau cele în care nu sunt înscrise datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi, în consecinţă, se clasează, dar anul trecut nu a fost înregistrat vreun asemenea caz.

Numărul scăzut de petiţii (32, repetăm) nu trebuie să ridice semne de întrebare, mulţi locuitori ai judeţului preferând să ridice probleme în timpul audienţelor acordate de conducerea Consilului Judeţean.