Scopul constituirii unei societăți profesioniste sau, după caz, a societății cooperative, este acela de a obține profit iar dreptul asociaților este acela de a obține dividente din profitul realizat de societate.

La propunerea unui număr important de întreprinzători, pentru îmbunătățirea cadrului legislativ, am fost co-inițiator la Legea de modificare legislativă care permite repartizarea dividentelor în cursul exercițiului financiar, adică trimestrial. În felul acesta, se dă posibilitatea întreprinzătorului de a beneficia de rezultatul muncii prestate pe parcursul anului fiscal și se armonizează legislația cu alte categorii de realizatori de venituri.

Obiectivele rezultate în urma modificărilor legislative urmăresc să permită protejarea, în mod satisfăcător, a intereselor creditorilor și acționarilor unei societăți profesioniste, indiferent de tipul de constituire. Repartizarea profitului trimestrial ajută la stimularea creșterii economice și la simplificarea procedurilor de repartizare a profitului realizat în timpul anului.

Așadar, modificările aduse legii realizează clarificarea dispozițiilor privitoare la operațiunile de distribuire a profitului realizat de societățile comerciale, drept pentru care vin în mod categoric în sprijinul mediului de afaceri, care va beneficia de un instrument normativ cuprinzător și modern cu privire la distribuirea dividendelor și în timpul anului, urmând ca regularizarea profitului  să se efectueze la finele anului prin situațiile financiare anuale.