Lucian Simion este, probabil, cel mai eficient parlamentar al județului Tulcea”, a declarat, miercuri, Dumitru Mergeani, vicepreședintele Consiliului Județean Tulcea, în cadrul conferinței de presă convocate de către deputatul PSD Lucian Eduard Simion pentru prezentarea activității parlamentare la jumătatea mandatului pe care cetățenii circumscripției electorale 38 Tulcea i l-au încredințat pentru a-i reprezenta în Parlamentul României.

O fi și subiectivism în declarația

vicepreședintelui CJ, dat fiind că este vorba despre un coleg de partid, dar datele seci tind să-i dea dreptate. Este posibil chiar ca Lucian Simion să fie printre cei mai eficienți parlamentari tulceni din toate timpurile, nu doar din actualul mandat. Mai ales atunci când vorbim despre inițiative legislative care au strânsă legătură cu îmbunătățirea lucrurilor în zona care l-a trimis în parlament. Foarte rar spre deloc s-au mai strâns într-o perioadă atât de scurtă de timp (doar doi ani) atâtea inițiative legislative cu impact benefic și imediat asupra vieții locuitorilor din Deltă și din Tulcea. Desigur, Lucian Simion nu a făcut singur tot ceea ce a făcut. A avut nevoie de sprijin, dar îi revine meritul că s-a aflat la originea unor proiecte de legi și legi care trenau de multă vreme la nivel de discuții sterile. A mobilizat resurse, a pus la un loc oameni care să dezbată propunerile sale și a găsit căile pentru ca din inițiative legislative, proiecte importante pentru comunitate să devină legi.

În cei doi ani de mandat de până acum,

Lucian Simion a fost inițiatorul a nu mai puțin de 15 legi, dintre care 7 au parcurs deja traseul legislativ și au și fost promulgate, și coinițiator în alte 49 de proiecte, dintre care 13 au fost deja promulgate ca lege. În circuitul legislativ se mai află în acest moment 8 proiecte iniţiate de către Lucian Simion și 36 de proiecte unde a fost coinițiator.

Cele 8 proiecte inițiate de către Lucian Simion

și care au devenit legi până în acest moment sunt următoarele:

Faleza Tulcea la CJ Tulcea

LEGEA – 176/2017 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galaţi în domeniul public al Judeţului Tulcea;

Transferul platformelor aflate în patrimoniul Apelor Române în domeniul public al localităţilor Maliuc şi Crişan – Plx / 2013 ( Belacurencu )

LEGEA – 221/20.11.2017 privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” în domeniul public al comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul Tulcea ( Crisan – 7 ha , Maliuc sat Gorgova – 2,78 ha);

Prelungirea transferului de administrare a terenului de la Murighiol la CJ Tulcea pentru MINIPORT – Murighiol

LEGEA – 268/2017 privind transmiterea unui teren aflat în domeniul public al statului din administrarea Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării“ in administrarea Consiliului Judeţean Tulcea pentru realizarea obiectivului Miniport în localitatea Murighiol” pentru o perioada de 10 ani;

Finanțarea unor proiecte propuse de către autoritățile administrației publice locale din Ucraina în baza acordurilor de înfrățire/cooperare

LEGEA 52/2018 pentru completarea Lg. 273 /2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare privind finanţarea unor proiecte de interes comun si anume: Art.352 – (1) Autorităţile administraţiei publice locale din România pot aproba finanţarea unor proiecte propuse de către autorităţile administraţiei publice locale din Ucraina, în baza acordurilor de înfrăţire/cooperare încheiate în condiţiile legii pentru: a) obiective de investiţii ale unităţilor administrativ-teritoriale din Ucraina; b) programe comune culturale, sportive, de tineret şi educaţionale; c) stagii de pregătire profesională; d) alte acţiuni care contribuie la dezvoltarea relaţiilor de prietenie.

Transferul Infrastructurii de alimentare cu apa din comuna Maliuc satele Gorgova şi Partizani de la Apele Române în domeniul public al comunei

LEGEA 53/2018 privind transmiterea unor imobile (infrastructura de apă) din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei naţionale Apele Române în domeniul public al com. Maliuc;

Acordarea sporului de izolare angajaţilor administraţiei publice locale care lucrează în Delta Dunării

LEGEA 287/29.11.2018 pentru modificarea şi completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Ziua Instituţiei Prefectului – 2 APRILIE

LEGEA 348/27.12.2018 privind instituirea pentru 2 aprilie a zilei Instituției Prefectului din Romania care poate fi marcată de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de instituţiile publice de cultură din ţară şi din străinătate, prin organizarea unor programe şi manifestări cu caracter cultural-ştiinţific dedicate recunoaşterii rolului şi meritelor instituţiei Prefectului la dezvoltarea ţării noastre din punct de vedere economic, cultural şi social.

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”

LEGEA NR. 26 / 10.1.2019 prin care s-a obținut reducerea cu 50% a taxei/tarifului pentru colectarea deşeurilor pentru persoanele care locuiesc în Delta Dunării.

Lucian Simion are o îndelungată carieră

în administrație. A fost subprefect, prefect și guvernator al ARBDD. A candidat și la Primăria municipiului Tulcea, dar pare că a ajuns la maturitatea și în poziția necesare unui politician pentru a fi eficient în folosul comunității pe care o reprezintă. Personaj discret, unul dintre oamenii care preferă să facă, în loc să se bată cu pumnii în piept după fiecare mărgică, Lucian Simion este un exemplu pentru cum ar trebui să fie un parlamentar dedicat rezolvării problemelor comunității. Se pare că acest loc din Camera Deputaților ce revine Tulcei este ocupat, în sfârșit, cu folos. Dacă Lucian Simion va continua în același ritm și în următorii doi ani de mandat, vom putea spune că și-a găsit locul și că un al doilea mandat de deputat este nu doar meritat, cât mai degrabă o necesitate.