Pe parcursul lunii septembrie 2017, la Muzeul de Artă din str. Grigore Antipa nr.2, publicul poate viziona lucrarea artistului Francisc Şirato (1877-1953), „Târg”, aparținând colecției de grafică.

„Personalitatea artistică a lui Francisc Șirato (1877-1953), pictor, grafician si desenator, se înscrie în pictura românească a perioadei interbelice prin colorismul impresionist. Pictor și grafician, Șirato s-a specializat la Dusseldorf, în Germania, într-un atelier de litografie.

Francisc Șirato a abordat toate genurile în pictura de șevalet și tehnicile în pastel, acuarelă, guașe, tușuri, laviuri sau cărbune și creion. În întreaga sa creație distingem compoziții, portrete, peisaje și naturi statice, care prezintă sensibilitatea rafinată de mare colorist a pictorului. Creația sa este inspirată de satul românesc, el creează picturi cu țărani de o mare sensibilitate:

„Întâlnirea”, „Vânzătorul de covoare”, „Întoarcerea de la târg”. […]

Personalitatea artistică a pictorului Francisc Șirato se distinge în cultura plastică românească prin talentul nativ excepțional pentru culoare îmbogățită de profundă seriozitate, spirit de elaborare artistică și spirit intelectual. […]

Realizează lucrări de grafică și desen precum: „Strada”, „Cafenea la Balcic”, „Femeie șezând”. Francisc Șirato s-a dedicat și activității publicistice, a scris cronici de artă și articole în revista „Cugetul românesc” și „Sburătorul”; în anul 1938 a redactat o monografie

despre Nicolae Grigorescu”.