Luncaviţa, Sfântu Gheorghe şi Jurilovca sunt cele trei loca­lităţi din judeţul Tulcea înscrise în ghidul „Cele mai frumoase sate din România”, ghid lansat la sfârşitul săptămânii trecutela Bucureştişi editat de Asociaţia „Cele mai frumoase sate din România”, în parteneriat cu Ambasadei Franţei, Delegaţia Wallonie – Bruxelles şi Revista Română de Administraţie Publică Locală.

Ghidul este o lucrare realizată bilingv, român-francez, iar până la sfârşitul anului se doreşte tipărirea şi în alte două limbi, engleză şi ger­mană, în scopul promovării turistice la standarde înalte a României, prin intermediul destinaţiilor prezentate. Lansarea se va face şila Tulcea, pe data de 12 aprilie, evenimentul urmând să fie organizat de Consiliul Judeţean Tulcea.

Satele înscrise în acest album au fost selectate după criterii precum: calitatea sitului – peisaj cultural, bio­diversitate, natură nepoluată, accesi­bilitatea spre localitate, calitatea ur­ba­nistică – inserarea în situl geo­gra­fic, omogenitatea ansamblului con­stru­it, calitatea arhitectonică – stil lo­cal, păstrarea elementelor originale (materiale, forme, detalii), elemente valoroase (construcţii clasabile, piese unicat), cultura locală – amenitate so­cială, tradiţii, evenimente păstrate în viaţa satului, produse locale (ali­mentaţie, îmbrăcăminte) şi eficienţa energetică – energie ecologică, case pasive, reciclare.

„Dorim ca acest ghid să fie o sursă de inspiraţie pentru cei care vor să descopere satul românesc, tradiţiile şi obiceiurile noastre. Am încercat să găsim cele mai frumoase sate, comunităţi reprezentative regiunilor etnogeografice, sate care, pe baza moştenirii culturale şi materiale, pot fi promovate turistic”, a declarat Nicolae Marghiol, preşedintele şi fondatorul Asociaţiei Cele mai frumoase sate.

La lansare a avut loc o degustare de produse gastronomice specifice satelor prezente în Ghid şi un seminar de bune practici „Cele bune în desagă adunate” în cadrul căruia au fost prezentate proiecte derulate de consiliile locale şi consiliile judeţene prezente. Consiliul Judeţean Tulcea a prezentat proiectul „Valorifi­carea turistică a mănăstirilor tulcene”, iar Primăria Luncaviţa a prezentat un proiect în derulare, prin care se urmăreşte creşterea atractivităţii turistice a localităţii Luncaviţa, prin realizarea unui Ghid precum şi a altor materiale de promovare.

La lansare au fost prezenţi dele­gatul Valonia-Bruxelles în România, Fabienne Reuter, reprezentanţiii Am­basadei Franţeila Bucureşti, preşedintele Asociaţiei Comunelor din România, Emil Drăghici, reprezen­tanţi din cadrul Ministerului Mediului şi Ministerului Dezvoltării Re­gionale şi Turismului, reprezentanţi ai Consiliilor Judeţene printre care şi Consiliul Judeţean Tulcea, numeroşi primari din satele prezentate în ghid.