Propunerea mea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului privind asistența medicală comunitară a primit aviz favorabil de la Guvernul Romaniei, Consiliul Legislativ şi de la Comisiile de specialitate din Senat (pentru drepturile omului, culte și minorități, pentru egalitate de șanse, buget-finanțe, juridică).

Reamintesc faptul că în urmă cu aproape trei luni, în urma unei consultări atente cu Casa Judeţeană de Sănătate Tulcea şi Direcţia de  Sănătate Publică, am depus un Proiect de lege privind „Asistența comunitară – Medicii comunitari pentru Delta Dunării plătiți conform unui program fix și nu la capitație de către Ministerului Sănătății”.

Iniţiativa legislativă are drept scop introducerea în categoria profesională a persoanelor care pot acorda asistență medicală comunitară şi a medicilor specialiști de medicină de familie. Această modificare va avea un impact pozitiv mai ales în zonele izolate şi defavorizate, aşa cum sunt cele din Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării” și Munții Apuseni, unde atragerea medicilor de familie se realizează cu mare dificultate.

Reiterez faptul că este deosebit de necesară funcționarea cabinetelor medicale individuale în localităţi din Delta Dunării sau Munţii Apuseni care, mai ales în sezonul rece, au un grad de izolare ridicat iar localnicii nu au posibilitatea să se deplaseze în alte localităţi pentru a obţine servicii medicale conform necesităților. Sezonul turistic, care aduce în Delta Dunării cca. 100.000 de turiști, este un alt motiv pentru care trebuie să asigurăm condiții de asistență medicală în toate localitățile Deltei.

Medicii comunitari ar urma să aibă raporturi contractuale cu unităţile administrativ teritoriale şi vor putea să aibă asigurată finanţarea salariului prin decontări de la Ministerul Sănătății, prin Direcțiile de Sănătate Publică județene, direct prin bugetul local. Salariile acordate vor fi la nivelul celor din spitale la care se va adăuga sporul de izolare de până la 20%.

Astfel, în compartimentele de asistenţă medicală comunitară sau în centrele comunitare integrate din aceste localităţi izolate, medicii ar putea opta pentru asigurarea de servicii potrivit competenţei lor ca medic comunitar cu specialitatea medicina de familie, în condițiile în care nu se poate realiza  capitația minimă sau de medic de familie, ca urmare a faptului că densitatea populației în aceste zone izolate este mică.

Măsura se impune deoarece în anumite zone, cum este Delta Dunării, dintr-un număr total de 7 comune din perimetrul rezervaţiei doar 3 comune (C.A. Rosetti, Chilia Veche şi Sfântu Gheorghe) au cabinet medical individual de medicină de familie funcţional, doar în satul de reşedinţă al unităţii administrativ teritoriale.  Rămân astfel un număr de 4 comune (Crişan, Ceatalchioi, Pardina şi Maliuc) care nu au medici in cabinetele medicale, de altfel nu există medic nici în reședința de comună chiar dacă s-au făcut eforturi considerabile de către Consiliul Județean Tulcea de a atrage cadre medicale specializate. Se știe deja că aceste patru comune sunt total izolate pe timp de iarnă, când îngheață totul.

În aceeaşi situaţie sunt și 11 sate (Caraorman, Periprava, Pătlăgeanca, Letea, Gorgova, Vulturu, Mila 23, Partizani, Ilganii de Jos, Ilganii de Sus, Băltenii de Jos) din Delta Dunării.

Cu toate eforturile făcute de primarii localităților amintite, care, cu fonduri europene, elveţiene, norvegiene, au amenajat şi dotat cu aparatură cabinete medicale în localitățile deltaice,  acestea nu au reușit să devină atractive, motivat de salarizarea medicilor.

Sper ca aceasta lege să vină cu adevărat în sprijinul asistenței medicale din Delta Dunării, astfel încât locuitorii Deltei să beneficieze de servicii sanitare calificate.

Deputat Lucian Eduard SIMION