* După calculele alesului PDL, respectarea de către concesionari a contractelor ar aduce în bugetul CJ încă şase milioane de euro pe an

În calitate de consilier județean, Lucian Daniel Bălan (Partidul Democrat Liberal) aduce în atenţia preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea mai multe probleme legate de concesiuni.

Una dintre aceste obligaţii – asumate de către concesionar – este aceea ca respectiva persoană (fizică sau juridică) să prezinte anual, până la 15 mai, situaţia culturilor înfiinţate şi a terenurilor cultivate. Clauza cu pricina este prevăzută în contractele de concesiune pe care Consiliul Judeţean Tulcea le-a încheiat cu concesionarii. „Încetarea contractului de concesiune are loc şi în situaţia în care părţile nu-şi respectă obligaţiile contractuale, situaţie în care acesta se reziliază fără a fi necesară îndeplinirea procedurii privitoare la notificare şi la chemarea în judecată”, citează Bălan.

Consilierul judeţean democrat – liberal solicită să-i fie puse la dispoziţie – până astăzi, 11 octom­brie – copii după adresele înregis­trate până la data de 15 mai 2013, adrese prin care fiecare concesionar a prezentat situaţia culturilor înfiinţate şi a terenurilor cultivate, aşa cum este stipulat în fiecare contract de concesiune.

Bălan declară că judeţul Tulcea are în domeniul public o suprafaţă de peste 70.000 ha terenuri agricole şi piscicole. Conform contractului cadru, adoptat prin HCJ în anul 2009, redevenţa minimă pentru te­re­nurile agricole este egală cu echivalentul a 600 kg de grâu/hec­tar: „În prezent, pentru terenurile concesionate în Deltă, CJ primeşte o redevenţă totală de sub 2 miloane de euro anual, cele mai multe contracte fiind încheiate înainte de anul 2009. În cazul în care con­cesionarii ar accepta o modificare a contractelor de concesiune, în sensul respectării contractului cadru amintit anterior, CJ ar putea să încaseze cu cca. 6 milioane de euro anual mai mult, bugetul CJ pe anul 2013 fiind de cca 27 milioane de euro la capitolul venituri. Demersul Comisiei de a alinia redevenţele la cele practicate pe piaţă este sustinut şi de faptul că la ultima licitaţie, desfaşurată în anul 2009, preţul propus de către participanţi a fost de 380, 440, 556, 650 ron, un alt participant oferind echivalentul în lei a 1.100 kg grâu pentru fiecare ha, cu mult peste redevenţele încasate acum de către CJ, adică 61.48, 81.8, 87.8, 116.8 de lei”.

Lucian Daniel Bălan este membru al Comisiei speciale de anali­ză a contractelor de conce­siu­ne a terenurilor proprietate publică a Consiliului Judeţean Tulcea, co­mi­sie înfiinţată – de altfel – la iniţi­a­tiva sa şi la susţinerea grupului de consilieri ai PDL.