mistere-2Mihail Moruzov într-un episod contra propagandei Imperiului Ţarist

Pe timpul războaielor balcanice (1912-1913), la Tulcea, agenții ruso-bulgari au orchestrat o acțiune comună contra autorităților române, începută la biserica bulgară „Sfântul Nicolae” de către fruntașii locali ai „Clubului Bulgar” și continuată la biserica rusă „Schimbarea la Față”. Ne ocupăm de ultima. „Miza scandalului” erau câteva inscripții din biserica recent zugrăvită, pictate intenționat cu caractere ruse, fapt ce a nemulțumit autoritatea superioară ecleziastică română care a cerut respectarea legii și înlocuirea caracterelor cu altele în limba română. La 4 august 1912, în curtea bisericii ruse s-au adunat mai multe persoa­ne, în frunte cu preotul Eremia Trofinescu și epi­tropii Leonte Maximov și Ivan Boscenco, care au cerut sprijinul consulului rus din Tulcea. Acesta a răspuns că Rusia nu poate interveni, dar că Amba­sada rusă din România va cerceta dacă cererea autorităților româ­ne este legală (știa prea bine că era legală). La 27 august 1912, comisarul Dumitru D. Floru a informat Centrala că „preotul rus [Nicolae] Moruzof” împreună cu epitropul Ivan Boscenco (ambii loiali statului român – n.n.) au prezentat chestiunea ministrului român al Cultelor și Ambasadei ruse [1]. Scandalul părea aplanat.

Sorin Aparaschivei

Citiți amănunte în ediția tipărită a cotidianului Obiectiv!