În cursul zilei de astăzi are loc la Tulcea Forumul de Mediu al Dunării, eveniment organizat de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, în colaborare cu ApaNova București. La dezbateri participă miniștri ai mediului din mai multe țări riverane, România fiind reprezentată de ministrul Rovana Plumb. De asemenea, vor fi prezenți reprezentanţi ai autorităţilor locale, centrale şi regionale, oameni de ştiinţă şi cercetători, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi organizaţii non-guvernamentale de la nivel naţional şi internaţional.

„Anul 2013 reprezintă o piatră de hotar pentru ţara noastră, fiind intervalul în care este concepută viitoarea perioadă de pro­gramare a Uniunii Europene (2014-2020), când obiectivele strategiilor macro-regio­nale ar trebui să fie plasate în centrul fie­că­rei strategii de dezvoltare. În acest moment, este necesar să se accelereze pregătirea de noi programe pentru noul cadru financiar, fără a neglija rolul esenţial pe care dome­niul mediului îl joacă în atin­gerea obiec­ti­ve­lor Strategiei UE pentru Regiu­nea Dunării (SUERD) în cadrul Europa 2020, care va fi motorul de dez­vol­ta­re al unor proiecte noi, integrate. Forumul de Mediu al Dunării va contribui la confirmarea potenţialului de a genera proiecte integrate în contextul celui de al 7-lea Program de Acţiune pentru Mediu al UE, care oferă un cadru global şi coerent pentru iniţiativele strategice cu privire la mediu, stabilind obiectivele prioritare pentru 2020 şi arătând clar modul în care politicile de mediu pot contribui la o creştere ecologică, la îmbunătăţirea stării de sănătate şi la creşterea bunăstării”, spun reprezenzanţii ARBDD.

Evenimentul este organizat cu ocazia Zilei Dunării, pe 29 Iunie, simbol al cooperării internaţionale.