Înainte de încheierea precedentei sesiuni parlamentare, deputatul George Șișcu a adresat ministrului Afacerilor Interne mai multe întrebări legate de situația unor evenimente violente în orașul Babadag.

Parlamentarul a adus în atenția lui Carmen Dan problemele create în orașul menționat de locuitorii de etnie rromă, „cel mai probabil şi din lipsa de implicare a autorităţilor competente”. Pentru stoparea abuzurilor, locuitorii Babadagului au solicitat printr-o petiţie adresată (în 2015) prefectului judeţului înfiinţarea „unei subunităţi de mascaţi. Atunci s-a promis că lucrurile vor intra în normal şi că Inspectoratul de Poliţie al judeţului Tulcea va face toate demersurile ca funcţiile vacante existente la nivelul Poliţiei Oraşului Babadag să fie ocupate, iar parcul auto al acestei formaţiuni să fie suplimentat cu autospeciale. Mai mult, Poliţia trebuia să se mute în sediul fostului Spital Orăşenesc, sediu pe care l-a solicitat cu mult aplomb. Această mutare ar fi dus la suplimentare parcului auto şi cu o autospecială de poliţie rutieră”. Deputatul întreabă, aşadar, care este motivul pentru care nu au fost completate până în prezent locurile libere din organigrama secţiei locale de poliţie, pe de o parte, şi care este explicaţia pentru care Poliţia Babadag încă nu s-a mutat în noul sediu (clădirea fostului Spital Orăşenesc), pe de alta, cerându-i ministrului să facă toate demersurile pentru ca în Babadag să fie înfiinţat un Serviciu de Acţiuni Speciale.

În urma informaţiilor primite de la Inspectoratul General al Poliţiei Române, Carmen Dan răspunde că pentru perioada 2017 – 2018 s-a stabilit ca obiectiv prioritar reducerea deficitului de personal, sens în care a fost suplimentată cifra de şcolarizare, procedându-se la şcolarizarea simul­tană a mai multor serii de elevi în cadrul şcolilor de agenţi de poliţie. Referitor la mutarea Poliţiei Oraşului Babadag în sediul cel nou, imobilul a fost dat – prin H.G. nr. 480/6 iulie 2017 – în administrarea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Tulcea şi înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului: „Astfel, pentru asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a activităţilor specifice în acest imobil, s-au alocat fonduri în valoare de 47.000 de lei; lucrările se estimează a fi finalizate în cursul lunii iulie 2018 (subl. n.)”. Pe de altă parte, I.J.P. Tulcea a solicitat în mod repetat Primăriei Babadag eliberarea spaţiului în vederea demarării lucrărilor de reparaţii, fapt realizat efectiv în perioada 19 – 23 martie a.c.; după finalizarea lucrărilor de reparaţii curente la imobilul din str. Heracleea, nr. 10, se va proceda la mutarea structurilor Poliţiei Oraşului Babadag.

 „În ceea ce priveşte solicitarea dumneavoastră privind înfiinţarea unui Serviciu pentru Acţiuni Speciale, precizăm faptul că aceste servicii sunt constituite exclusiv la nivelul inspectoratelor judeţene de poliţie. … Forţele pentru acţiuni speciale nu au un rol preventiv, ci reprezintă o forţă de sprijin a structurilor operative ale Poliţiei Române, intervenind în situaţii punctuale. În structura organizatorică a I.J.P. Tulcea este prevăzut Serviciul pentru Acţiuni Speciale, acesta acordând sprijin tuturor structurilor poliţieneşti subordonate inspectora­tului”, încheie ministrul Afacerilor Interne.