Este vorba despre Ordinul nr. 1251/2017,  în cadrul căruia, la punctul 1 din „Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate“, se modifică documentația aprobată în anul 2013, care stabilea ce intervenții și material sanitare pot fi decontate în cadrul programelor naționale de sănătate, derulate la nivel național.

Mai exact, spun oficialii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Ordinul  în cauză stabilește faptul ca sunt prevăzute și „proceduri de cardiologie intervenţională pentru tratamentul pacienţilor cu malformaţii congenitale“.

„Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin“, se arată în textul Ordinului nr. 1251/2017, transmis de oficialii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.