APIA face cunoscut încă de pe acum că fermierii pot depune cererile de acord pentru ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură până la începutul anului 2018, respectiv 3 ianuarie.

Cererile se depun la Centrul Judeţean al APIA pe raza căruia sunt situate exploataţiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat sau unde au fost depuse cereri de plată pentru schemele de plată pe suprafaţă.

Beneficiarii sunt producătorii agricoli PFA, Ii şi If, organizaţiile de Îmbunătăţiri funciare. Odată cu cererea de acord pentru finanţare se depun la dosar şi documentele prin care se justifică acordarea sprijinului de stat de motorină cu acciză redusă.

Persoanele fizice pot fi acceptate ca potenţiali beneficiari dacă în termen de 60 de zile de la data primirii notificării privind acordul de finanţare, dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri trimestriale, se autorizează ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală.