La concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor la curţi de apel, tribunale, judecătorii precum şi la parchetele de pe lângă acestea, organizat în perioada 24 martie-28 iunie 2017, nu a fost înregistrată nicio candidatură pentru funcţia de preşedinte al Judecătoriei Măcin. Funcţia de preşedinte al acestei instanţe este vacantă din data de 1 ianuarie 2015, iar de atunci a fost ocupată prin delegare. Judecătoarea Monica Florentina Giol a fost delegată în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Măcin în perioada 1 ianuarie 2015 – 1 iulie 2015, delegare prelungită în perioada 1 iulie 2015 – 1 iulie 2017.

Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte a judecătoarei Monica Florentina Giol a fost formulată de preşedintele Tribunalului Tulcea, este însuşită de preşedintele Curţii de Apel Constanţa şi este avizată favorabil de Colegiul de conducere al Tribunalului Tulcea. De altfel, doamna judecător nu a fost sancţionată disciplinar în ultimii 3 ani, iar la ultima evaluare a obţinut calificativul „foarte bine”. Având în vedere vacanţa funcţiei de conducere vizate, precum şi necesitatea asigurării conducerii administrativ-judiciare a Judecă­toriei Măcin, văzând propunerea de prelungire a delegării, Secţia pentru judecători a CSM a hotărât prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Măcin a judecătoarei Monica Florentina Giol, începând cu data de 1 iulie 2017, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

Instanţa de la Măcin funcţionează cu doi judecători, din care unul este şef.