* Proiectul a fost postat ieri pe site-ul instituției și poate fi consultat de toate părțile interesate

Este vorba despre ordinul privind aprobarea Normelor metodologice de apli­care în anul 2016 a Hotărârii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017.

Citiți amănunte în ediția tipărită a cotidianului Obiectiv!