Elevii claselor a II-a, a IV-a și a VI-a vor susține testările naționale în perioada 28 mai – 6 iunie, calendarul fiind modificat recent de Ministerul Educației. Decizia a fost adoptată în urma unor dezbateri publice ce au avut loc la nivel național. Primii care vor intra în exa­me­nele de evaluare națională vor fi elevii claselor a IV-a, în perioada 28-30 mai, la disciplinele limba română şi matematică,  urmați de cei dintr-a doua, 2-4 iunie, la limba română scris şi citit, respectiv competenţele matematică, și la final de cei mai mari, din clasa a VI-a, în perioada 5-6 iunie, la limbă şi comunicare, respectiv matematică şi ştiinţe ale naturii.

Potrivit Ministerului Educației, „testele vor fi realizate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, fiind formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu, astfel încât să permită administrarea în câte două secvenţe de evaluare. Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani. Nivelul de dificultate al testelor va fi mediu”.

Rezultatele obţinute de elevi vor fi înregistrate în catalogul clasei şi sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare.

Cadrele didactice evaluatoare sunt selectate de la alte unităţi şcolare decât cele din care provin elevii ale căror teste sunt evaluate. Fiecare test este evaluat de către două cadre didactice, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic.