În 2009, îngrijorat de „criza financiară existentă la nivel global”, Guvernul României emitea o ordonanţă de urgenţă privind acordarea tichetelor de vacanţă. Potrivit O.U.G. nr. 8, angajatorii care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă puteau acorda bonuri de valoare – tichete de vacanţă – „pentru recuperarea şi întreţinerea capacităţii de muncă a personalului salarial”. Instituţile din sectorul bugetar, inclusiv cele care se finanţează integral din venituri proprii, regiile autonome, societăţile comerciale la care statul este acţionar unic sau acţionar majoritar, societăţile şi companiile naţionale care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă acordă aceste tichete de vacanţă. Tichetele se acordă în limitele prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale, pentru unităţile din domeniul bugetar, şi în limitele sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.

La finele anului trecut, Guvernul României a publicat în Monitorul Oficial H.G. nr. 940 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă. În cazul salariaţilor din instituţiile şi autorităţile publice se acordă o singură indemnizaţie de vacanţă, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 de lei pentru un salariat, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie. Sumele reprezentând costul imprimatului voucherului de vacanţă pe suport de hârtie, respectiv costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, precum şi costul emiterii voucherului de vacanţă pe suport hârtie/electronic, după caz, contractate cu unitatea emitentă şi primite de către angajator, se suportă de către angajatori din bugetele proprii.

Beneficiarii care au primit vouchere de vacanţă nominale sunt singurele persoane îndreptăţite să utilizeze voucherele de vacanţă în perioada menţionată pe acestea şi în exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractat.

Detalii găsiţi în Monitorul Oficial nr. 1026 din 27 decembrie 2017.