Valoarea unei cărți este disputabilă. Discuţiile asupra acestei valori sunt cu atât mai intense cu cât conţinutul acesteia izvorăşte din consideraţii personale. Cam aşa văd eu soarta pe care o va avea, cel puţin pe termen scurt şi mediu, volumul „Scriitori tulceni din trecut şi de azi. Perspective critice”, semnat de profesorul Gheorghe Bucur, un constant şi calificat critic literar autohton.

În „Nota autorului”, Gheorghe Bucur recunoaşte graniţele demersului său, dar întrevede efectele – pe termen scurt şi mediu – ale intenţiei personale: „A întreprinde demersuri critice este o acţiune dificilă, anevoioasă şi riscantă. Este dificilă pentru că nu este vorba de propriul univers de gândire şi simţire, ci de spiritualitatea unei personalităţi exterioare ţie. …Este anevoioasă întrucât cere adecvare şi rigurozitate. Ceea ce este iarăşi greu de realizat. Este riscantă pentru că s-ar putea întâmpla ca noul punct de vedere ori să nu fie cel adevărat şi confirmat în timp, ori să nu convină autorului analizat”. La întrebarea legitimă „… unde e soluţia?”, tot autorul vine cu răspunsul pregătit: „Soluţia constă în echilibru, mai întâi, şi, în al doilea rând, în capacitatea actului critic de a surprinde nu numai esenţa operei, cât, mai ales, semnificaţia de adâncime a lucrării, mesajul uneori subliminal transmis de autor, conştient sau chiar fără voia sa”.

Modest în perimetrul cercetărilor sale, autorul admite din capul locului că nu şi-a propus o prezentare exhaustivă a scriitorilor şi a creaţiilor literare judeţene, limitându-se la recenzii şi prezentări aferente lucrărilor a 23 de autori tulceni. Ca urmare, lucrarea cuprinde două secţiuni: „Scriitori din trecut”, poetul Panait Cerna şi prozatorul Valentin Şerbu, respectiv „Autori contemporani”, aceştia fiind grupaţi în patru capitole: Poezie, Proză, Teatru şi Cercetare.

Lansarea acestei prime cărţi de critică literară de sinteză are loc vineri, 29 iunie, începând cu ora 16.00, la Biblioteca Judeţeană „Panait Cerna”, şi este organizată de Asociaţia Scriitorilor „Aegyssus” din judeţul Tulcea.