Guvernul a aprobat trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea a imobilului – construcţie situat pe strada Decebal din municipiu.

În fapt, O.C.P.I. primeşte o suprafaţă de 31 de metri pătraţi, cu o valoare de inventar de 46.545,98 de lei.

S-a modificat doar regimul juridic, din privat în public

Directorul O.C.P.I. Tulcea, Emilia – Gianina Şerpescu, a declarat telefonic pentru ziarul nostru că „Practic, s-a modificat doar regimul juridic, din privat în public. Guvernul a trecut în administrarea instituţiei noastre doar o parte a imobilului situat la adresa menţionată. Celelalte două corpuri au fost revendicate şi, în acord cu legislaţia, restituite proprietarilor în drept. Cum spaţiul de pe str. Decebal nu este suficient pentru desfăşurarea multiplelor activităţilor O.C.P.I., îl vom folosi pentru stocarea arhivei”.

În prezent, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea are sediul pe strada Sublocotenent Gavrilov Corneliu, la nr. 152.

Prin Decizia de restituire în natură nr. 254608 / 04.10.2007 a Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, imobilul în suprafaţă de 311 mp, identificat în schiţa corpului de proprietate drept clădire corp C2 și parțial C3, situat în municipiul Tulcea, str. Decebal, nr. 9, a fost restituit lui Vladimirov Olimpiu Marinel, în calitate de persoană îndreptăţită, conform dispoziţiilor art. 4, alin. 2 din Legea nr. 10 / 2001.

Ca urmare a restituirii în natură, s-a întocmit documentaţia cadastrală de dezlipire a imobilului în suprafaţă totală construită de 105,29 mp, construcţie înscrisă în cartea funciară nr. 30049 a municipiului Tulcea, ce includea construcţia restituită în suprafaţă de 74 mp şi construcţia rămasă în proprietatea privată a statului în suprafaţă de 31 mp.

„Spaţiul rămas în proprietatea statului este impropriu desfăşurării activităţii, astfel că s-a demarat procedura de închiriere a unui spaţiu care să asigure condiţii optime de desfăşurare a activităţii instituţiei, astfel că din luna august 2011 instituţia noastră îşi desfăşoară activitatea în municipiul Tulcea, str. Corneliu Gavrilov nr. 152”, precizează reprezentații OCPI.