Ministerul Finanțelor Publice a lansat o emisiune aniversară de titluri de stat pentru populație, cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, a treia în cadrul programului TEZAUR – ediția CENTENAR. „Valoarea nominală a unui titlu de stat este de 1 leu, cu maturitate de 2 ani și o rată de dobândă foarte avantajoasă de 4,5%, iar veniturile aferente sunt neimpozabile”, precizează oficialii ministerului.

Mai mult, după încheierea perioadei de subscriere, Ministerul Finanțelor Publice va organiza şi o tombolă prin care 1000 de investitori în această emisiune de titluri de stat vor fi selectați pentru a primi un bonus de dobândă în valoare de 5.000 lei, care va fi acordat în perioada imediat următoare declarării câștigătorilor. Suma minimă investită pentru a participa la tombolă este de 500 lei. Titlurile pot fi cumpărate de către persoanele fizice rezidente care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii, inclusiv de cele care au participat și la emisiunile anterioare. Dobânda este anuală, plătibilă la termenele din prospectul de emisiune.

Până pe data de 14 decembrie 2018, titlurile pot fi achiziționate prin unitățile operative ale Trezoreriei Statului şi subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale Poșta Română – S.A, astfel: – până pe data 14 decembrie 2018 de la unitățile operative ale Trezoreriei Statului, iar până pe 13 decembrie 2018 prin rețeaua de oficii poștale ale Companiei Naționale Poșta Română, din mediul urban, respectiv până pe 12 decembrie 2018 din mediul rural. Valoarea maximă a subscrierii pe fiecare investitor este de 200.000 lei pentru subscrierile realizate prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și de 200.000 lei pentru subscrierile realizate prin subunitățile poștale din rețeaua C.N. „Poșta Română” S.A. În perioada de subscriere investitorii au posibilitatea să solicite anularea sumei subscrise, depunând o cerere de anulare. În cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferă moștenitorilor, care prezintă documentele legale prin care se atestă calitatea acestora de moștenitori.

Lista câștigătorilor bonusului de dobândă va fi publicată pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, fără a include detalii cu caracter personal, ci doar informații indicative ale câștigătorilor. Prospectul de emisiune şi orice eventuale modificări ale acestuia vor fi publicate pe www.mfinante.gov. ro, www.datoriepublica.mfinante. gov.ro, https://www.comunicatii. gov.ro, https://www.posta-romana.ro. I