Campania este una dintre cele de interes major pentru fermieri. Din 3 martie şi până pe data de 15 mai a.c. se derulează campania de primire a cererilor de plată pentru schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă, fermierii depunând o singură cerere de plată la Centrele APIA. Pot beneficia de subvenţie proprietarii de teren agricol, arendaşii, concesionarii, adminis­tra­torii în cadrul asocierilor în participaţiune. Dacă proprietarul a dat terenul în arendă, l-a con­ce­sionat sau l-a închiriat, subvenţia respectivă va fi acordată celui care lucrează terenul. Pentru cere­rile depuse după data de 16 mai se vor aplica penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, iar după data de 9 iunie, cererea de plată nu mai este admisă la subvenţia pe anul în curs.