Controalele şi supracontroalele vor fi făcute de specialiştii APIA în fermele de bovine şi ovine pentru care au fost depuse cereri pentru ANT în acest an. Echipele de control verifică existenţa efectivă a animalelor în fermă, respectarea elementelor de identificare (crotalii aplicate, paşapoarte, înregistrarea în Registrul Naţional al Exploataţiilor, registrul individual al exploataţiei).

Fermierii au obligaţia, conform reglementărilor legale, de a menţine în exploataţie animalele pentru care au solicitat ajutorul specific, chiar dacă au mai fost controlaţi.

APIA precizează că animalele găsite la control fără crotalii, incorect identificate şi cele care nu sunt găsite la control, sunt considerate animale nedeterminate, care generează

penalităţi sau excluderi de la plată, după caz.

Şi nu în ultimul rând, dacă fermierul refuză sau obstrucţionează accesul în fermă a echipelor APIA pentru efectuarea controlului la faţa locului, cererea prin care s-a solicitat primă pe cap de animal devine neeligibilă.