Preotul Bogdan Herţa, parohul Catedralei Episcopale „Sf. Nicolae”, nu vorbeşte despre sine, iar credincioşii care intră în lăcaşul bisericesc îl pomenesc pentru smerenie. Din toată discuţia noastră, vrednicul slujitor al Bisericii Ortodoxe Române a spus câte ceva din biografia sa, apoi a adus vorba despre activităţile de întrajutorare pe care parohia pe care o păstoreşte le organizează an de an cu pioşenie în beneficiul celor neajutoraţi.

Bogdan Herţa s-a născut în aprilie 1976 la Măcin. Mama era profesoară de limba română la Şcoala Generală nr. 1 din Măcin, tata era inginer agronom tot acolo. Tata venea din Greci, mama venea din Brăila. Şcoala generală a urmat-o în Măcin, apoi a absolvit cursurile Seminarului Teologic din Buzău, între 1991 şi 1996, o combinaţie între seminarul vechi şi liceul nou. Face Facultatea de Teologie din Bucureşti, cursuri terminate în 2000. Crede că bunica sa, persoană foarte bisericoasă, i-a indus involuntar opţiunea pentru teologie: în copilărie, Bogdan Herţa era, la Greci, copil de altar. Direcţia era atât de clară, încât tânărul nu a luat în calcul nicio altă variantă.

După terminarea facultăţii, este profesor de religie (ca suplinitor) în Măcin. Pe 10 februarie 2001 se căsătoreşte, ca pe 3 iunie 2001 să fie hirotonit ca preot la Mănăstirea Cocoş, exact de hramul mănăstirii. Pe 17 iunie a fost instalat ca preot II în Luncaviţa, iar pe 1 iulie 2003 a fost detaşat la Biserica „Sf. Nicolae” din municipiu, la care biserică este paroh din octombrie 2008.

Începuseră lucrările de renovare/restaurare ale Catedralei „Sf. Nicolae”, pe atunci slujită de preoţii Nicolae – Sorin Ion, Nicolae Ioniţă şi Bogdan Herţa. Fiecare avea de făcut câte ceva: primul se ocupa de catedrală, cel de-al doilea, de administrarea bisericii, iar al treilea, de activităţile sociale. În 2004 se înfiinţează Asociaţia Umanitară „Aegyssus”, care a funcţionat o vreme sub binecuvântarea Î.P.S. Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, apoi sub cea a P.S. Visarion, Episcopul Tulcii. În fiecare lună, biserica „Sf. Nicolae” avea grijă de 20 de familii de bătrâni (pensionari cu venit minim, nume oferite de Casa Judeţeană de Pensii), cărora le-a asigurat lunar pachete cu alimente necesare unei bune viețuiri. Persoane fizice şi societăţi comerciale au contribuit constant la acest efort până în 2010. De asemenea, de Paşti şi de Crăciun, biserica făcea pachete şi pentru alte persoane: copii nevoiaşi au fost îmbrăcaţi cu haine noi. „Aegyssus” a organizat şi meditaţii susţinute de profesori voluntari (pensionari, de regulă) cu copii care terminau gimnaziul şi, respectiv, liceul.

„Meditaţiile se ţineau printre schelele bisericii, pe atunci în renovare. Întindeam o masă, aveam o tablă pe care scriau. Era extraordinar de frumos… Reuşeam să dăm şi câte un sandvici. Nu era mare lucru, nu era mult, dar ajuta. Am izbutit să-i ţinem pe copii legaţi de meditaţii. De multe ori avem satisfacţia că vin să-i cununăm sau să le botezăm copiii”.

Asistența socială s-a extins apoi și asupra unei categorii sociale la fel de vulnerabile: copiii care se aflau în pericol de abandon școlar. Copiii aflaţi în dificultate din familiile defavorizate reprezintă un segment important care necesită acordarea unor servicii sociale de specialitate. Combaterea sărăciei în rândul copiilor şi promovarea includerii lor sociale reprezintă o prioritate pentru comunitatea tulceană. În multe cazuri, familiile mai sărace nu-şi pot permite cheltuielile necesare asigurării  unui stil de viaţă sănătos, ceea ce are un efect negativ asupra sănătăţii, asupra dezvoltării şi implicit şi asupra abilităţilor de învăţare ale acestora.

Biserica „Sf. Nicolae” a sprijinit tot timpul persoane – ba cu bani, medicamente, lemne – aflate la ananghie.

Lucrările de restaurare ale catedralei (din punct de vedere arhitectural) au luat sfârşit în 2008, iar anul următor a fost finalizată pictura interioară. Între 1 iunie şi 1 decembrie 2008 a fost pictată şi capela.

Pe 6 decembrie, când a fost târnosită Catedrala Episcopală, chiar de hram, a fost sfinţită şi capela, în mijlocul acesteia fiind aşezate atunci Moaştele Sfântului Nectarie, aduse de la Mănăstirea Radu Vodă din Bucureşti. Capela este multifuncţională: parter cu pridvor, capelă funerară, bucătărie şi sală de mese.

Funcţionând în cadrul parohiei din 1 iunie 2010, de când a fost sfinţită de către P.S. Visarion, Episcopul Tulcii, cantina socială „Sf. Nicolae” are toate avizele de funcţionare, în conformitate cu prevederile Legii nr.208/1997 privind cantinele sociale.

Parohia, ca furnizor de servicii sociale, a încheiat în 2011 un protocol cu D.A.P.S., din cadrul Primăriei Tulcea. În baza acestuia, împreună cu asistentul social al direcţiei, preoţii Bisericii Sf. Nicolae participă la anchetele sociale. Prin Cantina socială „Sf. Nicolae” se realizează asistenţă socială, constând în prestarea de servicii gratuite, respectiv acordarea unei mese principale pe zi pentru persoane și copii aflați în situații economico-sociale deosebite. Acest serviciu are rol de suport material în vederea reintegrării sociale şi combaterii excluziunii sociale.

Copiii ale căror familii se confruntă cu sărăcia au tendinţa de automarginalizare, motiv pentru care implicarea  tuturor actorilor din domeniu în soluţionarea problemelor cu care se confruntă copiii este o prioritate. După ce este provizionată cu produse alimentare, cantina socială pregăteşte şi serveşte două mese principale pe zi: prânzul şi cina. Servirea mesei se efectuează de luni până sâmbătă între orele 11.00 şi 15.00, iar duminica se acordă hrană rece.

„Regula de aur pentru primirea copiilor este ca aceştia să figureze într-o formă de învăţământ (de la grădiniţă până la liceu şi chiar după, dacă tânărul urmează o postliceală), condiţie obligatorie pentru asistenţă socială. Copiii nu trebuie să fie nici corigenţi, nici repetenţi. Nu avem astfel de cazuri, iar asta e marea noastră bucurie. În definitiv, acesta e scopul acţiunilor noastre: să-i ajutăm să treacă de condiţia pe care o au. Aici, la cantină, sunt tot felul de reguli, toate obligatorii. Se spală pe mâini, apoi se autoservesc. Fiecare îşi ia farfuriile, tacâmurile şi paharele de unde ştiu că trebuie să le ia, se duc la ghişeu, îşi iau mâncarea, îşi fac rugăciunea, mănâncă, îşi strâng vesela şi o duc apoi la ghişeu. În prezent, noi pregătim între 20 – 25 de porţii zilnice, căci numărul copiilor este variabil. Cu diferite ocazii, copiii primesc şi pachete cu alimente şi hăinuţe. De asemenea, săptămânal fac şi meditaţii; primesc rechizite şcolare din sponsorizări. Cel mai mititel cred că are 6 ani. Copiii provin din familii monoparentale sau cu situaţie materială precară. Din când în când, Episcopia Tulcii ne susţine cu ajutoare”.

Printre beneficiarii cantinei sociale se numără actualmente şi cinci familii de bătrâni, persoane vârstnice cu situaţia materială precară sau cu probleme medicale, cazuri în care – după o verificare prealabilă – se încheie contracte. Ajutor primesc şi copiii defavorizaţi din centrele „Cocori”, şi bătrânii din Căminul „Sf. Nectarie”, instituţii subordonate D.G.A.S.P.C.

Parohia „Sf. Nicolae”, prin cantina socială, își propune pentru perioada următoare continuarea şi îmbunătăţirea activităţii sale de sprijinire a familiilor nevoiaşe, de ajutor acordat elevilor şi de dezvoltare a bazei sale materiale, precum și construirea unui Centru Social Multifuncțional, în Municipiul Tulcea, pe str. Rozmarin.

Într-o şedinţă extraordinară de la finalul anului trecut, consilierii municipali au aprobat trecerea în proprietatea Parohiei „Sf. Nicolae” în folosinţă gratuită a unui fost punct termic (dezafectat) situat pe strada Rozmarin. Ca parohia să poată primi fonduri externe, prin P.O.R. 2014 – 2020, pentru transformarea obiectivului în aşezământ social, era necesar ca fostul P.T. să treacă în proprietatea acesteia. Aleşii au fost de acord să transfere imobilul din domeniul public al municipiului în cel privat, după care să-l transmită fără plată în proprietatea Parohiei „Sf. Nicolae”. Potrivit hotărârii C.L.T., imobilul nu poate fi înstrăinat şi nu i se poate schimba destinaţia timp de 30 de ani de la data dobândirii dreptului de proprietate, încălcarea acestei interdicţii atrăgând nulitatea absolută a actului de transmitere a proprietăţii şi repunerea în situaţia anterioară. Parohia aşteaptă finanţarea prin P.O.R. pentru acest viitor centru social multifuncţional care va fi dotat cu cabinet medical, cabinet psihologic, săli de creaţie (ateliere cu profesori), sală expoziţională; se vor desfăşura activităţi after – school, vor putea activa aici asociaţii care se adresează copiilor cu probleme şi multe altele.

„Indiferent că le spunem sociale, umanitare, filantropice sau mai ştiu eu cum, toate aceste activităţi ne implică pe toţi cei trei preoţi ai Catedralei Episcopale „Sf. Nicolae”, Nicolae – Sorin Ion, Dănuţ Palade şi subsemnatul, cu binecuvântarea Prea Sfinţiei Sale Părintele Visarion, Episcopul Tulcii. Noi facem ceva firesc, nu simţim neapărat că facem un bine. Până la urmă, Mântuitorul şi Sfinţii Părinţi spun că, atunci când Dumnezeu îţi dă ceva, nu-ţi dă pentru tine, ci pentru ceilalţi. Dacă Dumnezeu îţi dă mai mult ca să-i ajuţi pe semeni. Când se trage linie, dând de la cel mai mare la cel mai mic, am fi toţi egali…”