Finanțarea urmează să fie asigurată prin Programul Operațional Regional, cu fonduri europene ce sunt puse la dispoziție prin mecanismul financiar Investiții Teritoriale Integrate. Proiectul urmează să fie depus spre finanțare până la mijlocul lunii iulie, dau asigurări reprezentanții Consiliului Județean Tulcea, principalul beneficiar al acestui proiect.

Vineri, consilierii județeni vor discuta și vota detaliile referitoare la proiectul „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Enisala-Babadag-Slava Rusă“. Pentru realizarea acestei investiții, urmează să fie aprobat un acord de parteneriat între Județul Tulcea, lider de proiect şi Comuna Sarichioi, Orașul Babadag, Comuna Slava Cercheză.

Valoarea totală a proiectului este 31.446.728,80 lei, din care TVA 4.926.133,80 lei.

În total, Consiliul Județean Tulcea propune modernizarea DJ 223 A pe un sector de 15,9 kilometri. Pe lângă îmbunătățirea condițiilor de circulație, se asigură un grad ridicat de siguranță a traficului, dar și o viteză crescută a transportului între localități.

Contribuția Consiliului Județean Tulcea

Județul Tulcea se angajează să achite toate cheltuielile neeligibile ale proiectului, în sumă de 634.308,43 lei.

De asemenea, sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Enisala-Babadag-Slava Rusă“, se vor asigura din bugetul Județului Tulcea.

În plus, conform aceluiași proiect de hotărâre, CJ asigură toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Tot în sarcina Consiliului Județean Tulcea cad și sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere ale proiectului pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia.

Semnarea tuturor actelor necesare şi contractului de finanţare în numele CJ Tulcea se face de către Horia Teodorescu, în calitate de președinte al Consiliului Județean Tulcea.