Perioada aceasta, până la 1 octombrie, personalul APIA umblă peste tot cu controlul în exploataţii la faţa locului. Ajunge sigur şi în zona Luncaviţa şi Văcăreni, acolo unde, în urmă cu câteva săptămâni, ploile torenţiale şi furtunile violente au provocat pagube atât la gospodăriile populaţiei dar şi în câmp, pe aproape 160 de hectare. Nu intră în competenţa inspectorilor APIA să constate daunele şi să acorde despăgubiri, această atribuţie intră în sfera de competenţe ale altor instituţii ale statului. În schimb, APIA verifică în ce măsură suprafeţele cultivate şi declarate au fost afectate de grindină sau furtuni şi nu au anunţat la APIA, caz în care se poate umbla la subvenţie. Ploile torenţiale şi furtunile violente care au produs pagube pe acele suprafeţe declarate la APIA, se încadrează la „forţă majoră” – prin care se înţelege acel eveniment imprevizibil şi imposibil de înlăturat, independent de voinţa omului, intervenit după data semnării angajamentului care împiedică executarea lui şi care exonerează de răspundere partea care o invocă. Şeful APIA spune că „în cazul în care sunt la verificări iar inspectorii APIA descoperă în teren că au avut calamităţi şi nu au anunţat, sigur că sunt penalizaţi. Aceeaşi procedură se aplică şi celor care au cerut plata sprijinului cuplat şi nu mai pot obţine producţia minimă pe hectar”. În astfel de situaţii, fermierii loviţi de ploi torenţiale, vijelii, trebuie să anunţe în termen de 15 zile la APIA şi să prezinte şi documente doveditoare, respectiv procesul-verbal de calamitare întocmit la nivel local.

Despăgubirea celor afectaţi în zona Luncaviţa, Văcăreni urmează a fi făcută de stat, după constatarea la faţa locului de către o comisie special instituită prin Ordin al prefectului.